ÜNIVERSITE ÖĞRENCİLERİNDE NONVERBAL ZEKA İLE EL TERCIHI ARASINDAKİ ILIŞKI

CEM ŞEREF BEDİZ, HAKKI GÖKBEL, Sadettin Çalışkan

  • Yıl : 1992
  • Cilt : 8
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 263-267
El tercihi ile nonverbal zeka arasında ilişki bu-lunup bulunmadığı halen tartışmalıdır. Bu çalışma-da el tercihi derecesini belirten. Geschwind skorlanyla Canel testi ile ölçülen nonverbal zeka arasındaki ilişki 752 üniversite öğrencisi üzerinde araştınldı. Ailesel solaklığın nonverbal zeka üzerine etkisinin bulunmadığı ve düşük zeka grubunda ista-tistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla ambideksterin olduğu tesbit edildi. Sonuçlar literatür bilgileri ışığında değerlendirildi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
ÜNIVERSITE ÖĞRENCİLERİNDE NONVERBAL ZEKA İLE EL TERCIHI ARASINDAKİ ILIŞKI
, Vol. 8 (2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992, Yayın Tarihi : 24.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;