Unıversıte Psıkıyatrısı (college Psychıatry)

Ali Savaş Çilli,Nazmiye Kaya

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 343-348
Özeti Üniversite cagindaki genç ergenler ve genc erişkinlerin ruhsal problemlerinde, hekim problemin strese bagli beklenen bir tepki mi, nevrotik veya psikolojik bir durumun erken işaretleri mi olduguna dikkat etmelidir (1).

 

In the mental problems of young adolescents and young adults in university age, the physician should pay attention to whether the problem is an expected reaction to stress or early signs of a neurotic or psychological condition (1).
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Savaş Çilli, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Unıversıte Psıkıyatrısı (college Psychıatry), Araştırma makalesi,
, Vol. 12(3)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme