Üretral Polip: İnfravezikal Obstruksiyon Ve Hematüri Nedenı (iki Vaka Bildirimi)

Ali Acar,Recai Gürbüz,Şükrü Çelik,Esat M. Arslan,Kadir Ceylan

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 285-287
Özeti Üretral polipler nadir bir obstrüktif üropati nede-nidir. Vakalarm tamamına yakını erkeklerde görül-mektedir:Özellikle 3 ve 6 yaşları arasında daha sık teşhis edilmektedir. Biz hematüri ve obstruksiyona neden olan 2 yaka teşhis ettik. Bu bildiri ile uretral polipi olan hastalar literatür bilgileri eşliginde tartışılarak sunuldu.

 

Urethral polyps are u rare cause of obstructive uropathy. Nearly a11 cases of urethral polps occur in males. They are most ofien discovered between the ages of 3 and 6 years. We diagnosed two patients complaining hematuria and obstruction. In this arti•le those patients with ureihral polyps are reported and releyant literature was discussed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Acar, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Üretral Polip: İnfravezikal Obstruksiyon Ve Hematüri Nedenı (iki Vaka Bildirimi), Araştırma makalesi,
, Vol. 9(2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme