ÜRETROSKOP OPTİĞİ İLE VİZÜEL FİSTÜL REVİZYONU

İBRAHİM ÜNAL SERT

  • Yıl : 1987
  • Cilt : 3
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 151-154
İpeğe bağlı olarak oluşmuş bir retroperitonal revizyonunu varkoz altında görerek yaptık. Hasta ertesi gün taburcu oldu. Hastanın yarası kısa sürede kapandı. Altı ay sonra yapılan kontrolde hastanın hiç bir şikayetinin olmadığı görüldü.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
ÜRETROSKOP OPTİĞİ İLE VİZÜEL FİSTÜL REVİZYONU
, Vol. 3 (1)
Geliş Tarihi : 30.11.1987, Kabul Tarihi : 30.11.1987, Yayın Tarihi : 30.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;