Ürogenital Sistem Travmaları

Kadir Yılmaz,Halim Bozoklu,Ahmet Öztürk,Tamer Yazıcıoğlu,Mehmet Arslan

  •  Yıl : 1990
  •  Cilt : 6
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 362-368
Özeti 1986-1990 yılları arasında S.O. Tip Fakültesi Üroloji Anabilim Dalına müracaat eden Ürogenital Sistem Travmalı25 hasta gözden geçirildi. 2'si kadın 23'ü erkekti. Hastaların 12'si trafik kazası, 9'u yüksekten düşme, 2'si kesici delici alet yaralanması sonucu müracaat etti. Bu hastaların 11 tanesinde üretra, 8 tanesinde böbrek, 2'sinde üreter, 4'ünde de mesane yaralanması mevcuttu.

 

The 25 Consequitive cases of urogenital trauma treated al Selçuk Medical Hospital between 1986-1990 are reviewed. Of the 25 cases of urogenital traurna 23 was male and 2 female. Of 21 patient with blunt trauma 12 was due to motor vehicle accident, 9 falling down_ Of 25 patient with penetrating 2 was due to stab wounds and 2 gunshot wounds. Of 25 patient with urogenital trauma 11 had posterior urethra rupture, 8 renal trauma, 2 ureter and 4 bladder trauma
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Kadir Yılmaz, Selçuk Üniversitesi meram tıp fakültesi üroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ürogenital Sistem Travmaları, Araştırma makalesi,
, Vol. 6(4)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme