ÜROLOJİDE SEFTRİAKSON UYGULAMASI

KADİR YILMAZ, RECAİ GÜRBÜZ, Mehmet Kılınç, Mehmet Arslan, Ahmet Öztürk, Halim Bozoklu

  • Yıl : 1988
  • Cilt : 4
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 177-181
Seftriakson ile kronik üriner enfeksiyonların, posto-peratif üriner enfeksiyonların ve postoperatif yara enfeksiyonlarının tedavisinde başarılı sonuçlar alındı. Kontrol grubu olarak seçilen postoperatif üriner enfeksiyonlu hastalar Gentamisin ile tedavi edildi. Seftriakson gemtamisine göre daha etkili olup tek doz uygulama ve hastanede kalma süresini kısaltma üstünlüklerine sahiptir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
ÜROLOJİDE SEFTRİAKSON UYGULAMASI
, Vol. 4 (1)
Geliş Tarihi : 24.11.1988, Kabul Tarihi : 24.11.1988, Yayın Tarihi : 24.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;