Üst Özefagial Polipin Endoskopik Rezeksiyonu, Özefagial Leiomyomun Sıra Dışı Yerleşimi

Adnan Şahin,Özgür Türk

  •  Yıl : 2015
  •  Cilt : 31
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 129-130
Özeti Özefagial benin tümörler nadir görülen lezyonlardır. Özefagusun üst 1/3 bölümünde yerleşimleri oldukça nadirdir. Özefagial poliplerin endoskopik olarak çıkartılması ile ilgili bilgiler henüz yaygın değildir. Endoskopik prosedürün teknik zorlukları olmakla beraber işlem sonrası hemoztazın sağlanmasında zor olabilir. 60 yaşında bayan bir hastada polipektomi loop’u kullanarak başarılı olarak polibi tamamen çıkarttığımız vakayı sunuyoruz. Üst özefagus leiomyomları nadir görülen klinik tablolardır. Özefagial leiomyomaların tanısı hem radyolojik olarak hem de endoskopik olarak yapılmalıdır. Salin enjeksiyonu metodu pediküllü poliplerin endoskopik olarak çıkartılmasında başarılı bir yöntem olabilir.

 

Esophagail benign tumors are limited seen lesions. Rarely located at the upper one third part of the esophagus. Endoscopic removal of osephagial polyps has been declared infrequently. The procedure hast technically difficulties and after the polypectomy hemostasis can be hard. We performed a successful endoscopic polypectomy handlig a polypectomy loop to ablate the polyp in a 60-year-old woman patient. Leiomyoma of upper esophagus is a rare clinical situation. The diagnosis of esophageal leiomyomas must be achieved both endoscopic and radiologic examinations. Saline injection can be a useful method for endoscopic resections of pediculed polyps.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Adnan Şahin, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Genel Cerrahi AD. Genel Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Şahin A,Türk Ö.Üst Özefagial Polipin Endoskopik Rezeksiyonu, Özefagial Leiomyomun Sıra Dışı Yerleşimi. Selcuk Med J 2015;31(3): 129-130

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Üst Özefagial Polipin Endoskopik Rezeksiyonu, Özefagial Leiomyomun Sıra Dışı Yerleşimi, Olgu Sunumu,
, Vol. 31(3)
Geliş Tarihi : 25.03.2014, Kabul Tarihi : 05.05.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme