Uterin Atonide Yeni Bir Cerrahi Teknik: 7 Vakanın Analizi

Ali Acar,Refika Selimoğlu,Halime Göktepe,M. Furkan Yılmaz

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 71-73
Özeti Bu çalışmada 7 uterin atoni kanamalı hastada kavite uyumlu sütür (KUS) (∞) uygulanmasını değerlendirmek amaçlanmıştır. Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinde 7 uterin atonili vakada vicril 1 no sütür kullanılarak kavite uyumlu ∞ sütür atıldı. Doğum sonu uterin kanamalı normal doğum yapan 3 hasta ve sezaryan (CS) olan 4 hastada uterin atoni gelişti. Yedi hastanın üçünde palsenta fundal yerleşimli iken dördünde plesenta previa hali mevcuttu. Yedi hastada da kanama kontrolü sağlandı. Hastaların hiçbirinde komplikasyon izlenmedi. Hastalar ortalama 3.9 günde taburcu edildiler. Olgular yaklaşık 18-24 ay sonrasında normal menstrual sikluslarına ulaştılar. Uterin atoni ciddi morbidite ve mortalite riski taşmaktadır. Bu patolojide mortalite morbidite ve histerektomi oranı yüksektir. Yeni teknik ile 7 uterin atonili hastada etkin şekilde kanamanın durduğu gözlemlenmiştir. Ciddi bir komplikasyon görülmemiştir. Hiçbir hastaya histerektomi gerekmemiştir.

 

We aim to evaluate the new cavity appropriate suture application in 7 patienst with uterin atony (UA) in our clinic. We applied the new cavity appropriate suture in 7 patienst with uterin atony via 1 no vicryl suture in Meram Medical School Hospital Department of Obs&Gyn. In 3 patients with normal vaginal delivery with postpartum hemorrhage and in 4 patients delivered by cesarian section atony occured. In 3 patients of 7 the plasenta was fundus -lying ,in 4 of them it was plasenta previa. Bleeding control was done in all of them. There was no complications in any of them. Patients discharged on an average 3.95 days. Menstruation syclus restored on an average 18 -24 months in theese patients. Uterin atony has a serious morbidity and mortality. In this pathology the risk of mortality, morbidity and hysterectomy is high. İn 7 patients with uterin atony we observed the bleeding stopped with our new tecnique. We observed no serious complication. No patient underwent hysterectomy
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Acar, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Acar A,Selimoğlu R,Göktepe H,Yılmaz MF.Uterin Atonide Yeni Bir Cerrahi Teknik: 7 vakanın analizi. Selcuk Med J 2014;30(2): 71-73

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Uterin Atonide Yeni Bir Cerrahi Teknik: 7 Vakanın Analizi, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(2)
Geliş Tarihi : 01.04.2013, Kabul Tarihi : 30.04.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme