Uterirı Lipoleiomiyoma

Kısmet Bildirici,Ömer Yalçın,Özlem Eren

  •  Yıl : 2002
  •  Cilt : 18
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 119-122
Özeti Uterusun lipoleiomiyomaları çok nadirdir. Görülme insidensi %0.03-%0.2’dir. Lipoleiomiyomalar matür düz kas, yağ dokusu ve kollajen doku içermektedir. Bu makalede, klinik ve histopatolojik özellikleri tartışılarak bir uterin lipoleiomiyoma olgusu sunulmuştur.

 

Lipoleiomyomas of the uterus are extremly rare. The reported incidence differs, from 0.03% to 0.2%. Lipoleiomyomas are composed of mature smooth muscle, fat, and connective tissue. This article, one new case of uterine lipoleiomyoma are presented.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Kısmet Bildirici, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Uterirı Lipoleiomiyoma, Olgu sunumu,
, Vol. 18(2)
Geliş Tarihi : 16.03.2001, Kabul Tarihi : 21.06.2001
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme