Uterirı Lipoleiomiyoma

Kısmet Bildirici, Ömer Yalçın, Özlem Eren

  • Yıl : 2002
  • Cilt : 18
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 119-122
Uterusun lipoleiomiyomaları çok nadirdir. Görülme insidensi %0.03-%0.2’dir. Lipoleiomiyomalar matür düz kas, yağ dokusu ve kollajen doku içermektedir. Bu makalede, klinik ve histopatolojik özellikleri tartışılarak bir uterin lipoleiomiyoma olgusu sunulmuştur.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Uterirı Lipoleiomiyoma
, Vol. 18 (2)
Geliş Tarihi : 16.03.2001, Kabul Tarihi : 16.03.2001, Yayın Tarihi : 02.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;