UZAKLIĞIN DOĞUM HİZMETİNE ETKİSİ

SELMA ÇİVİ

  • Yıl : 1984
  • Cilt : 1
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 87-95
Çubuk Eğitim ve Araştırma Sağlık Grubu Bölgesinde 1 Ocak - 31 Aralık 1981 tarihleri arasında doğum yapan kadınların sağlık hizmetlerinden yararlanmasında, yerleşim yerinde tesis veya personel bulunmasının doğum hizmetine etkisi incelendi. Hastane veya ebeye olan uzaklığın hizmetin nitelik ve niceliğini önemli ölçüde etkilediği bulundu.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
UZAKLIĞIN DOĞUM HİZMETİNE ETKİSİ
, Vol. 1 (1)
Geliş Tarihi : 03.12.1984, Kabul Tarihi : 03.12.1984, Yayın Tarihi : 03.12.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;