Uzaklığın Doğum Hizmetine Etkisi

Selma Çivi

  •  Yıl : 1984
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 87-95
Özeti Çubuk Eğitim ve Araştırma Sağlık Grubu Bölgesinde 1 Ocak - 31 Aralık 1981 tarihleri arasında doğum yapan kadınların sağlık hizmetlerinden yararlanmasında, yerleşim yerinde tesis veya personel bulunmasının doğum hizmetine etkisi incelendi. Hastane veya ebeye olan uzaklığın hizmetin nitelik ve niceliğini önemli ölçüde etkilediği bulundu.

 

We investigated the women who gaye birth during 1 - January to 31 - December in Çubuk Education and investigation Health District it was found out that the distance between the women and the health staff or hospital greatly effected the guality and quantity of health services.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Selma Çivi, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Uzaklığın Doğum Hizmetine Etkisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 1(1)
Geliş Tarihi : 03.12.1984, Kabul Tarihi : 03.12.1984
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme