Uzun Surelı Antıkonvulzan Kullanımına Baglı Bır Osteomalazı Olgusu

O. Cem Türeli,Ömer Faruk Şendur,Önder Murat Özerbil

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 85-87
Özeti Uzun süreli antikonviilzan kullanI111111111 os-teomalaziye yol acabildigi ortaya konalmuoir. Sag kalcadan dize kadar yayrlan agri yakmmass ile pa-liklinigimize bapuran hastanin cekilen pelvis gra-fisinde her iki femur hoynunda Looser zonlari sap-tantrultzr. Bu nedenle antikonviilzan ilac kullananlann peryodik olarak osteomalazi yo-Minden takip edilmeleri uygun olur karusindaym.

 

It is known that anticolvulsant drugs cause os-teomalacia. As patient who suffered of leg pain were questioned and examined, we noticed that he has used an anticolvulsant drug (diphenylhydantion) for a long time by the reason of seizure. We found bi-laterally Looser zones in femur necks when ra-diological examination were carried out. Obviously it is useful to follow up the patients periodically who use anticolvulsant drugs.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : O. Cem Türeli, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Uzun Surelı Antıkonvulzan Kullanımına Baglı Bır Osteomalazı Olgusu, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme