V. Jugularis İnterna Kanülasyonu Sırasında Oluşan Serebral İnfarkt

Mustafa Nuri Deniz,Nezih Sertöz

  •  Yıl : 2012
  •  Cilt : 28
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 56-57
Özeti Arteriya karotis interna (AKİ) ponksiyonu, perkütan vena jugularis interna (VJİ) kateterizasyonunun major komplikasyonudur. Sağ VJİ kateterizasyonu planlanan 59 yaşında ki bayan hastaya kateterizasyon sırasında üç kez AKİ ponksiyonu yapıldı. Son kez yapılan AKİ ponksiyonundan sonra aniden sol fasiyal paralizi gelişti. Yapılan fizik muayenesinde sağ hemipleji tespit edildi ve çekilen kraniyal bilgisayarlı tomografisinde sağ fronto-pariyetal bölgede subakut iskemik alanlar görüldü. VJİ kateterizasyonu sırasında AKİ ponksiyonu olursa el ile aşırı baskı uygulamaktan kaçınılmalı ve kanülasyon işleminin USG eşliğinde yapılması daha iyi daha iyi bir yöntemdir.

 

Internal carotid artery (ICA) punction is a major complication of percutaneous internal jugular venous canulation (IJVC). A 59 years old woman was scheduled to the right vena jugularis interna catheterization during the catheterization right carotid artery was punctured three time. After the last puncture suddenly left facial paralysis developed. On her examination, we realized the appearance of left hemiplegy and on the cranial CT there were subacute ischemic foci on the right fronto-parietal region. In the event of carotid artery punction during IVJC, excessive manual pressure should be avoided and the procedure should be better performed in the contrlateral side under USG guidance.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mustafa Nuri Deniz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi anesteziyoloji ve reanimasyon
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
V. Jugularis İnterna Kanülasyonu Sırasında Oluşan Serebral İnfarkt, Olgu Sunumu,
, Vol. 28(1)
Geliş Tarihi : 07.11.2010, Kabul Tarihi : 21.01.2011
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme