V.Azygos'un Oluşum Varyasyonu ve V. Hemiazygos ile V. Hemiazygos Accessoria Yokluğu

AHMET KAĞAN KARABULUT, AYNUR EMİNE ÇİÇEKCİBAŞI, NADİRE ÜNVER DOĞAN, TANER ZİYLAN, İsmihan İlknur Uysal

  • Yıl : 2005
  • Cilt : 21
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 21-24
62 yaşındaki bir erkek kadavranın toraks arka duvarının diseksiyonu sırasında azygos ven sistemine ait varyasyonlar tespit edildi. V. hemiazygos ve v. Hemiazygos accessoria gelişmemişti. V. lumbalis ascendens dextra ve v. lumbalis ascendens sinistra birleşerek Th11 vertebra korpusu hizasında v. azygos’u oluşturuyordu. V. azygos orta hatta ductus thoracicus ile birlikte seyrederek Th4 vertebra hizasında v. Cava superior’a açılıyordu. Columna vertebralis’in sol tarafında; 3.-10. interkostal aralıklarda bulunan venler üst, orta ve alt olmak üzere 3 adet kök oluşturarak v. azygos’a drene oluyorlardı. Azygos ven sistemindeki anatomik varyasyonların bilinmesi mediastinal cerrahi ve bölge ile ilgili radyografilerin yorumlanmasında önemlidir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
V.Azygos'un Oluşum Varyasyonu ve V. Hemiazygos ile V. Hemiazygos Accessoria Yokluğu
, Vol. 21 (1)
Geliş Tarihi : 09.11.2004, Kabul Tarihi : 09.11.2004, Yayın Tarihi : 01.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;