Vekuronyum'un Kardiyovasküler Sıstem Üzerıne Ve Serum Potasyum Düzeyıne Etkılerı

Selmin Ökesli,Şeref Otelcioğlu,Nedim Gökçeler,Sadık Özmen,A. Feyza Ünal

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 427-431
Özeti ASA-1 Grubuna giren 30 olguya 10 mg diazepam ve 12 mg atropin (İNI) ile premedikasyon yapıldı. Dolantin+tiopental sodyum + %50 IV20 + %5002 ile genel anestezi uygulandı. Kas gevşeticisi olarak 0.1 mg/kg vekuronyum (IV) kullanıldı. Bu esnada vekuronyumun kalp atım hızına, kan basıncına ve serum potasyum düzeyine etkileri ile EKG'deki değişiklikler saptandı. Vekuronyum uygulanması sonucu kan basıncında önemli bir değişiklik olmadı. Kalp atım hızında da vekuronyum sonrası 2. ve 5. dakikalarda önemli bir değişiklik olmazken operasyonun başlamasından sonra saptanan bradikardi istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). EKG kayıtlarında ise bradikardi ile birlikte QRS ve QT sürelerinde uzama görüldü. Vekuronyum verilişinden 5 dakika sonra alınan kan örneklerinde serum potasyum düzeyi anlamlı şekilde düşük bulundu (p<0.01). Bu bulgularla vekuronyumun kardiyovasküler sistem üzerinde istenmeyen etkilerinin olmadığı sonucuna varlıdı

 

Thirty patients in ASA-1 group were premedicated with diazepam (10 mg) and atropine (112 mg) and anesthetized with Dolantin, thiopentone sodium, 50% N20, 50% 02 . Vecuronium (0.1 mgfkg) was applied intravenously as muscle relaxant. The effects of vecuronium on heart rale, blood pressure, serum potassium levels and elecirocardiographic changes were evaluated. Blood pressure was not changed and there were not significant changes in heart rate at 2 nd and 5th minutes but the bradycardia following initiation of the surgical intervention was statistically significant (p<0.05). Prolongation of QRS and QT intervals observed in ECG as well as bradycardia. Serum potassium levels were decreased significantly in blood sarnples obtaincd 5 minutes after administration of vecuronium (p<0.01). With regard to our findings, we concluded that vecuronium has no side effects on cardiovascular system.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Selmin Ökesli, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Vekuronyum'un Kardiyovasküler Sıstem Üzerıne Ve Serum Potasyum Düzeyıne Etkılerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(4)
Geliş Tarihi : 14.11.1991, Kabul Tarihi : 14.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme