VEKURONYUM'UN KARDİYOVASKÜLER SISTEM ÜZERINE VE SERUM POTASYUM DÜZEYINE ETKILERI

SELMİN ÖKESLİ, ŞEREF OTELCİOĞLU, Nedim Gökçeler, Sadık Özmen, A. Feyza Ünal

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 427-431
ASA-1 Grubuna giren 30 olguya 10 mg diazepam ve 12 mg atropin (İNI) ile premedikasyon yapıldı. Dolantin+tiopental sodyum + %50 IV20 + %5002 ile genel anestezi uygulandı. Kas gevşeticisi olarak 0.1 mg/kg vekuronyum (IV) kullanıldı. Bu esnada vekuronyumun kalp atım hızına, kan basıncına ve serum potasyum düzeyine etkileri ile EKG'deki değişiklikler saptandı. Vekuronyum uygulanması sonucu kan basıncında önemli bir değişiklik olmadı. Kalp atım hızında da vekuronyum sonrası 2. ve 5. dakikalarda önemli bir değişiklik olmazken operasyonun başlamasından sonra saptanan bradikardi istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). EKG kayıtlarında ise bradikardi ile birlikte QRS ve QT sürelerinde uzama görüldü. Vekuronyum verilişinden 5 dakika sonra alınan kan örneklerinde serum potasyum düzeyi anlamlı şekilde düşük bulundu (p<0.01). Bu bulgularla vekuronyumun kardiyovasküler sistem üzerinde istenmeyen etkilerinin olmadığı sonucuna varlıdı
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
VEKURONYUM'UN KARDİYOVASKÜLER SISTEM ÜZERINE VE SERUM POTASYUM DÜZEYINE ETKILERI
, Vol. 7 (4)
Geliş Tarihi : 14.11.1991, Kabul Tarihi : 14.11.1991, Yayın Tarihi : 13.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;