Venöz Yaralanmalar Ve Cerrahi Tedavisi

Sami Ceran,Cevat Özpınar,Mehmet Yeniterzi,Tahir Yüksek,Ufuk Özergin,İlhami Solak,Mehmet Metin Belviranlı,Hasan Solak

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 533-536
Özeti1976 yılı ile 1994 yılları arasında kliniğimize acil periferik venöz yaralannıalı 76 hasta müracaat etti. bunların69`uerkek,7'si kadmdı. Bunların yaralanmadan sonra hastanemize müracaatı 2 ile 18 saat arasında degişiyordu. Tüm hastalar cerrahi olarak tedavi edildi. Bunların sonucunda biz venöz yaralanmahırında arteriel ya-ralanmalar kadar önemli olduğu kanaatine vardık.

 

Betweeen 1976 and 1994, 76 patients were admitted ta our clinic as enıergencies with perıpheralveininjuries. 69 of these patients were ',lale and 7 were female. The time interval before hospitalization varied from 2 to 18 hours . All the patients received surgical treatment with salisfactory results. The lesson conveyed is that vein injuries should be considered as important as the arterial emergencies.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sami Ceran, Necmettin Erbakan Üniversitesi MERAM TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Venöz Yaralanmalar Ve Cerrahi Tedavisi, Araştırma makalesi,
, Vol.9(4)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco