VENÖZ YARALANMALAR VE CERRAHİ TEDAVİSİ

ADNAN KAYNAK, HASAN SOLAK, KEMAL ÖDEV, ŞAMİL ECİRLİ, Yüksel Tatkan, Ali Ersöz, Tayfun Göktoğan

  • Yıl : 1986
  • Cilt : 2
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 81-87
Between 1976 - 1985, 64 patients were admitted ta our ciinic as an emergency with peripheral yein injuries. 57 of these patients were male and 7 female. Hospitalisation period was 2 - 18 hrs. Ali patients received surgical treatment with satisfactory results. The emphasis is made on the thought that yein injuries should be considered as important as the arterial emergencies.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
VENÖZ YARALANMALAR VE CERRAHİ TEDAVİSİ
, Vol. 2 (1)
Geliş Tarihi : 28.11.1986, Kabul Tarihi : 28.11.1986, Yayın Tarihi : 28.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;