Ventrikülo-Peritoneal Şantın Peritoneal Ucunun Skrotuma Migrasyonu

Ahmet Önder Güney,Yalçın Kocaoğullar,Mehmet Erkan Üstün,Abdullah Konak,Ertuğ Özkal

  •  Yıl : 1998
  •  Cilt : 14
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 77-80
Özeti Ventrikülo-peritoneal (V-P) şantlann intraabdominal komplikasyonlan nadir görülmektedir. kalemizde V-P şant uygulanan bir olguda peritoneal kateterin skrotuma migrasyonu sunulmuştur.

 

Intraabdominal complications of V-P shunts are seen rarely. We report a case with migration of pe-ritoneal catheter into the scrotum.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Önder Güney, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ventrikülo-Peritoneal Şantın Peritoneal Ucunun Skrotuma Migrasyonu, Araştırma makalesi,
, Vol. 14(2)
Geliş Tarihi : 10.10.1998, Kabul Tarihi : 10.10.1998
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme