Ventriküloperitoneal şantların fonksiyonunun değerlendirilmesinde şant pompalama testinin etkinliği

AHMET ÖNDER GÜNEY, Osman Acar, MEHMET ERKAN ÜSTÜN

  • Yıl : 2000
  • Cilt : 16
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 201-204
Serebrospinal sıvı (CSF) şant sistemleri hidrosefali tedavisinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Pratik uygulamada pek çok beyin cerrahı tarafından bu şant sistemlerinin içerdiği pompa mekanizması, şantın fonksiyonunu takip açısından kriter olarak kullanılmaktadır. Bizim bu çalışmamız da kliniğimizde 1990-1999 tarihleri arasında hidrosefali tanısı ile ventriküloperitoneal (V-P) şant uygulanan 103 olgu incelendi. Bu çalışmamız neticesinde şantın pompalama karakterlerinin, olguların klinik durumlarıyla uyumlu olmadığını tespit ettik. Bu verilerin ışığında pratik uygulamada birçok beyin cerrahının başvurduğu bu muayene yönteminin efektif bir metod olmadığı irdelendi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Ventriküloperitoneal şantların fonksiyonunun değerlendirilmesinde şant pompalama testinin etkinliği
, Vol. 16 (3)
Geliş Tarihi : 03.10.2000, Kabul Tarihi : 03.10.2000, Yayın Tarihi : 03.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;