Vertebral Arter Diseksiyonu Sonucu Oluşan Opalski Sendromu

HALUK GÜMÜŞ, MURAT SERHAT AYGÜN

  • Yıl : 2014
  • Cilt : 30
  • Sayı : Ek
  •  Sayfa : 27-28
Vertebral arter diseksiyonu (VAD) gençler arasında giderek artan sıklıkta tanı konan bir inme nedenidir. Opalski sendromu, lateral meduller sendrom (Wallenberg sendromu) bulgularına ek olarak ipsilateral hemiparezinin eşlik ettiği, vertebral arter tıkanıklığına bağlı olarak gelişen, piramidal çaprazdan sonra kortikospinal yolları etkileyen alt medullar lezyonun yol açtığı bir sendromdur. Bu yazıda spontan vertebral arter diseksiyonu sonucu gelişen opalski sendromlu bır olgu literatürler eşliğinde tartışılacaktır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Vertebral Arter Diseksiyonu Sonucu Oluşan Opalski Sendromu
, Vol. 30 (Ek)
Geliş Tarihi : 13.01.2012, Kabul Tarihi : 13.01.2012, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;