ViTILIGODA GOZ BULGULARI

NAZMİ ZENGİN, Hüseyin Tol, MEHMET KEMAL GÜNDÜZ, ŞÜKRÜ BALEVİ, Süleyman Okudan, Hüseyin Endoğru

  • Yıl : 1996
  • Cilt : 12
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 205-208
Olasi goz bulgulanni belirlemek amactyla 36 vi-riligolti hastayi gozden gerirdik. Goz kapag: tu-na:unit ve poliozisli 11 hasta (%30.5) hark tu-tulursa sadere 1 hastada daha Once gefiribniir koryoretinit wag: ditgindieren koryoretinal skar bu-lunch. Vitiliginoz lezyonla aynt taraf gozlerde iris ve jiindus pigmentasyonlarmda herhangi bir kaydedilmedi. Literaiiirdeki genet kanatnin aksine, bulgularoniz uveal tutulumun ender oldugunu Bu enderligin Asal farkldiklara bağ olabilecegini düşündük
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
ViTILIGODA GOZ BULGULARI
, Vol. 12 (2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996, Yayın Tarihi : 14.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;