Vizüel Bılgı Akışı, Sakkad Süresınce Supresse Mi Oluyor?

Süleyman İlhan,Nurhan İlhan,Orhan Demir

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 4-8
Özeti Bu araştırmada Türkçe bir metnin okunuşu elektrookülografik olarak incelendi. Regresyon sakkadları ve bunları izleyen ilk sakkadların ampiltüdleri arasındaki ilişki araştırıldı. Bulgular sakkadlar sırasında vizüel bilgi akışının supresse olmadığı düşündürdü.

 

Saccadic eye movernents in reading of a teıt iır Turkish were electrooculographicaily recorded, nd the arnplitudes of the saccades were Tneasured on the electrooculograrns. The relationship between ithe amplitudes of regression saccades and those of the next ()nes was investigated. The results suggested thLıt visual information proces.sing alsa occurs during reading.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Süleyman İlhan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Vizüel Bılgı Akışı, Sakkad Süresınce Supresse Mi Oluyor?, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(3)
Geliş Tarihi : 20.11.1989, Kabul Tarihi : 20.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme