VULVADA MALİGN MELANOMA

MEHMET CENGİZ ÇOLAKOĞLU, SALİM GÜNGÖR, Mehmet Çerçi, Hakan Kaya

  • Yıl : 1992
  • Cilt : 8
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 295-298
Kadınlarda bütün nevüslerin % 0.17 vulva deri-sinde görülür. Bütün vulva karsinomlartnın % 8- 1 l'ini malign melanomlar oluşturur. Burada seyrek görülmesi nedeniyle vulvada malign melanomu olan bir yaka sunulmuştur.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
VULVADA MALİGN MELANOMA
, Vol. 8 (2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992, Yayın Tarihi : 24.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;