Vulvada Malign Melanoma

Salim Güngör,Mehmet Cengiz Çolakoğlu,Hakan Kaya,Mehmet Çerçi

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 295-298
Özeti Kadınlarda bütün nevüslerin % 0.17 vulva deri-sinde görülür. Bütün vulva karsinomlartnın % 8- 1 l'ini malign melanomlar oluşturur. Burada seyrek görülmesi nedeniyle vulvada malign melanomu olan bir yaka sunulmuştur.

 

In women, 0.1 % of the all nevus are found in Mu skin of vulva. About 8-11 % of the vulva carcinoma are malignant melanoma.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Salim Güngör, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Vulvada Malign Melanoma, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme