Vulvovaginal kandidiazisde reenfeksiyonların azaltılmasında tedaviye çinko eklenmesinin önemi

ABDULKERİM KASIM BALTACI, Ekrem Sapmaz, Hüsnü Çelik, Selahattin Kumru, RASİM MOĞULKOÇ

  • Yıl : 1999
  • Cilt : 15
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 65-68
Araştırmada vulvovaginal kandidiazis (VVK)’de kullanılan bir sistemik antikandidal tedavi ajanı olan flukanazola çinko eklenmesinin reenfeksiyon oranı üzerine olan etkinliği araştırıldı. Bu amaçla vulvovaginal kandidiazis semp­ tom ve bulgularına sahip gebe olmayan toplam 68 hasta 2 ayrı grupta çalışma kapsamına alındı ve gruplar kendi aralarında karşılaştırıldı. Rastgele seçimle her bir gruba sırasıyla flukanazol (n=33), flukanazol + çinko (n=35) te­ davileri verilerek kültür sonuçları, KOH preparat sonuçları ve relaps oranları araştırıldı. Çinko eklenen flukanazol grubunda relaps oranının diğer gruba göre önemli oranda azalmış olduğu belirlendi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Vulvovaginal kandidiazisde reenfeksiyonların azaltılmasında tedaviye çinko eklenmesinin önemi
, Vol. 15 (2)
Geliş Tarihi : 05.10.1999, Kabul Tarihi : 05.10.1999, Yayın Tarihi : 05.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;