Yabancı Cisim Aspirasyonları

Hasan Solak,N. Solak,Şeref Otelcioğlu,A. Feyza Ünal,Kemal Ödev,F. Özkan

  •  Yıl : 1984
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 33-38
Özeti 1977 - 1984 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde yabancı cisim aspire eden 120 hastadan bronkoskopi ile yabancı cisim çıkarılmıştır. Yabancı cisimler, 72 vakada sağ bronkustan, 45 vakada sol bronkustan çıkarılmıştır. 3 vakada yabancı cisim trakeada lokalize idi. Bütün vakalarda yabancı cisimler forseps ile çıkarılmıştır. Üç vakada Thoracotomy uygulanmıştır.

 

Between 1977 - 1984, 120 foreign bodies were extracted from 120 patients at the bronchoscopy at the Department of Cardia -Thoracic Surgery of the two University Haspitals. 72 foreign bodies were extracted from right, and 45 from left bronchial tree. Three foreign bodies were löcalized in trachea. All foreign bodies were removed with, forceps. In three cases, removel of the foreign body was carried out with Thoracotomy.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hasan Solak, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Yabancı Cisim Aspirasyonları, Araştırma makalesi,
, Vol. 1(2)
Geliş Tarihi : 02.12.1984, Kabul Tarihi : 02.12.1984
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme