YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI

HASAN SOLAK, N. Solak, ŞEREF OTELCİOĞLU, A. Feyza Ünal, KEMAL ÖDEV, F. Özkan

  • Yıl : 1984
  • Cilt : 1
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 33-38
1977 - 1984 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde yabancı cisim aspire eden 120 hastadan bronkoskopi ile yabancı cisim çıkarılmıştır. Yabancı cisimler, 72 vakada sağ bronkustan, 45 vakada sol bronkustan çıkarılmıştır. 3 vakada yabancı cisim trakeada lokalize idi. Bütün vakalarda yabancı cisimler forseps ile çıkarılmıştır. Üç vakada Thoracotomy uygulanmıştır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI
, Vol. 1 (2)
Geliş Tarihi : 02.12.1984, Kabul Tarihi : 02.12.1984, Yayın Tarihi : 02.12.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;