Yanıklı Hastada Hemşirelik Bakımının Yönetimi

NİLGÜN AKSOY

  • Yıl : 2015
  • Cilt : 31
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 47-51
Yanıklar, yol açtıkları mortalite ve morbidite nedeni ile toplumlar için büyük bir problem teşkil etmektedir. Yanık hastasının hemşirelik yönetimi; hasta ve ailelerinin psikolojik destek ve tıbbi bakımını içerir. Hastalarının optimal bakımı multi disipliner bir ekip yaklaşımı gerektirir ve hemşireler tüm hasta bakım faaliyetlerinin koordinatörüdür. Bu derleme, yanıklı hastada hemşirelik sürecinin önemine ilişkin yayınlanmış makaleler ve hemşirelik tanı örneklerini içermektedir.
Atıf yapmak için : Aksoy N.Yanıklı Hastada Hemşirelik Bakımının Yönetimi. Selcuk Med J 2015;31(1): 47-51
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Yanıklı Hastada Hemşirelik Bakımının Yönetimi
, Vol. 31 (1)
Geliş Tarihi : 20.07.2014, Kabul Tarihi : 20.07.2014, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;