Yapay Kemık Çalışmaları

Abdurrahman Kutlu,Recep Memik,Necmettin Reis

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 298-300
Özeti Klinik tecrübeler otogreft ve allogrefılerin kırık iyileştrıesi ve kemik boşluklarının doldurul-masmda başarılı şekilde kullanıklıgını gavierinektedir. Kemik grı.ft tekniifi günümüzde yaygın olarak kullanılmasına rağmen, bu konuda önemli engeller vardır. Kemik Ercini yerine kullanılabileck çeşitli sentetik materyallar ile yapılan çalışmalar ümit verici olmaktadtr.

 

Clinical experience has showrt that autograft and allograft bone work well to aid fracture healing and to fili bony gaps. Despite wiode spread use current bone grajting has important drawbacks. The authors adress varioıa lypes of synthetic materials as artificial bone substitutes with great promise.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Abdurrahman Kutlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Yapay Kemık Çalışmaları, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme