YENİDOĞAN HIPERBILIRUBİNEMISININ İZLENMESİNDE BİLIRUBİN BAĞLAMA KAPASITESININ ÖNEMI VE BUNU ETKILEYEN FAKTÖRLER

SADIK BÜYÜKBAŞ, DURSUN ODABAŞ, SEVİM KARAASLAN, ÜMRAN ÇALIŞKAN, İbrahim Erkul, Ahmet Kınık

  • Yıl : 1988
  • Cilt : 4
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 217-228
Yeni doğanda hiperbilirübinemi hâlen önemini devam ettirmektedir. Hiperbilirübinemi sonucu oluşan Kernikterusun oluşmasını birçok faktörler etkilemektedir.Bu faktörler ara-sında serum indirekt bilirübin düzeyleri, bilirübin bağlama kapasitesi, serum albumin düzeyleri, hastaların gestasyonel süreleri, doğum ağırlıkları, asfiktik ve enfeksiyonlu olup olmadıkları ve postnatal yaşam süreleri sayılabilir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
YENİDOĞAN HIPERBILIRUBİNEMISININ İZLENMESİNDE BİLIRUBİN BAĞLAMA KAPASITESININ ÖNEMI VE BUNU ETKILEYEN FAKTÖRLER
, Vol. 4 (1)
Geliş Tarihi : 24.11.1988, Kabul Tarihi : 24.11.1988, Yayın Tarihi : 24.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;