Yenidoğan İşitme Tarama Sonuçlarımız

Mithat Arıcıgil,Ali Rıza Ulutaş,Abitter Yücel,Hamdi Arbağ

  •  Yıl : 2015
  •  Cilt : 31
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 121-123
Özeti İşitme kaybı insanlarda en sık görülen anomalilerden birisidir. İşitme yaşamın ilk yıllarında konuşma ve kognitif fonksiyonlar için gerekli olduğundan işitme kaybının erken tanı ve erken amplifikasyonu çok önemlidir. Çalışmamızda Ocak 2011-Temmuz 2012 tarihleri arasında Konya Beyhekim Devlet Hastanesinde yapılan yenidoğan işitme tarama testlerinin sonuçlarını yayınladık. 2-7 gün arasındaki yenidoğanlara tarama Oto Akustik Emisyon testi ile işitme taraması yapıldı. Testi geçemeyen bebeklere 14 gün sonra kulak burun boğaz muayenesi ve test tekrarı yapıldı. Testi tekrar geçemeyen yenidoğanlar referans merkezine sevk edildi. Ocak 2011-Temmuz 2012 tarihleri arasında 3167 yenidoğan tarandı. 3167 bebekten 310’u (%9.78) ilk tarama testini geçemedi, ikinci test sonrası testi tekrar geçemeyen 5 hasta (%0.15) referans merkezine sevk edildi. İşitme tarama programlarının, işitme kaybının erken dönemde saptanarak tedaviye başlanması açısından tüm yenidoğanlara yapılmasını önermekteyiz

 

Hearing loss is one of the most commonly seen abnormalities in people. Hearing is essential for speech and cognitive functions during the first years of life and therefore early diagnosis and amplification is important. In our study we published the hearing screening results of newborns collected from Konya Beyhekim State Hospital between January 2011 and July 2012. Newborns between the ages of 2-7 days were screened with a otoacoustic emission hearing test. Newborns who failed in the test had an ear,nose and throat reexamination and the test also redone after 14 days. Those who failed the second test were referred to a health reference center. 3167 newborns were screened between January 2011 and July 2012. 310 (9.78%) newborns failed the first test. 5 (0.15%) newborns who failed the second test were referred to a health reference center. We advocate hearing screening programs for all newborns as hearing loss is identified and treated earlier
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mithat Arıcıgil, sağlık bakanlığı cerrahpaşa tıp faültesi kulak burun boğaz
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Arıcıgil M,Ulutaş RA,Yücel A,Arbağ H.Yenidoğan İşitme Tarama Sonuçlarımız,Selçuk Med J 2015;31(3): 121-123.

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Yenidoğan İşitme Tarama Sonuçlarımız, Araştırma Makalesi,
, Vol. 31(3)
Geliş Tarihi : 14.10.2014, Kabul Tarihi : 03.06.2015
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme