Yenidoğan İşitme Tarama Sonuçlarımız

MİTHAT ARICIGİL, ALİ RIZA ULUTAŞ, ABİTTER YÜCEL, HAMDİ ARBAĞ

  • Yıl : 2015
  • Cilt : 31
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 121-123
İşitme kaybı insanlarda en sık görülen anomalilerden birisidir. İşitme yaşamın ilk yıllarında konuşma ve kognitif fonksiyonlar için gerekli olduğundan işitme kaybının erken tanı ve erken amplifikasyonu çok önemlidir. Çalışmamızda Ocak 2011-Temmuz 2012 tarihleri arasında Konya Beyhekim Devlet Hastanesinde yapılan yenidoğan işitme tarama testlerinin sonuçlarını yayınladık. 2-7 gün arasındaki yenidoğanlara tarama Oto Akustik Emisyon testi ile işitme taraması yapıldı. Testi geçemeyen bebeklere 14 gün sonra kulak burun boğaz muayenesi ve test tekrarı yapıldı. Testi tekrar geçemeyen yenidoğanlar referans merkezine sevk edildi. Ocak 2011-Temmuz 2012 tarihleri arasında 3167 yenidoğan tarandı. 3167 bebekten 310’u (%9.78) ilk tarama testini geçemedi, ikinci test sonrası testi tekrar geçemeyen 5 hasta (%0.15) referans merkezine sevk edildi. İşitme tarama programlarının, işitme kaybının erken dönemde saptanarak tedaviye başlanması açısından tüm yenidoğanlara yapılmasını önermekteyiz
Atıf yapmak için : Arıcıgil M,Ulutaş RA,Yücel A,Arbağ H.Yenidoğan İşitme Tarama Sonuçlarımız,Selçuk Med J 2015;31(3): 121-123.
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Yenidoğan İşitme Tarama Sonuçlarımız
, Vol. 31 (3)
Geliş Tarihi : 14.10.2014, Kabul Tarihi : 14.10.2014, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;