Yenidoğan Kuzenlerde Fasial Asimetri Ve Konjenital Anomaliler

Selmin Karataylı Özgürsoy,Ulaş Onay,Emine Polat,Tülay Tos

  •  Yıl : 2017
  •  Cilt : 33
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 80-81
Özeti Yeni doğan bebeklerde fasiyal asimetri her zaman fasiyal paralizi olduğu anlamına gelmez. Konjenital fasiyal asimetri, doğumsal travmatik fasiyal paraliziye bağlı olabileceği gibi, “konjenital asimetrik ağlayan yüz” olarak adlandırılan depresor anguli oris kasının aplazisi (DAOA) nedeniyle de olabilmektedir. İzole kas aplazilerine, iskelet, kardiyovaskuler, ürogenital, solunum ve santral sinir sistemi anomalileri eşlik edebilir. Burada sunulan DAOA’li hastanın kuzeninde iki elde 8 parmak aplazisi, kalça çıkığı, bilateral ayak parmaklarında parsiyel kutanöz sindaktili ve ASD mevcuttur. DAOA, kulak burun boğaz ve pediatri doktorları tarafından bilinmesi gereken, etiyolojisi netleşmemiş, karşılaşıldığı vakit ek tarama tetkiki gerektiren, konjenital bir anomalidir.

 

Facial asymmetry in new-born babies is not always due to facial paralysis. Congenital facial asymmetry, might as well as be due to depressor anguli oris muscle aplasia (DAOA), so called “congenital asymmetric crying facies”. Additional congenital anomalies like skeletal, cardiovascular, urogenital, respiratory or central nerve system anomalies can also accompany this disorder. Here, we present a case with DAOA whose cousin had aplasia of 8 fingers in two hands, hip dislocation, partial cutaneous syndactyly in bilateral feet fingers, and ASD. DAOA is a rare congenital anomaly with unknown etiology; therefore, screening tests should be done when encountered by otolaryngologists and pediatricians.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Selmin Karataylı Özgürsoy, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Yenidoğan Kuzenlerde Fasial Asimetri Ve Konjenital Anomaliler, Olgu Sunumu,
, Vol. 33(4)
Geliş Tarihi : 02.05.2015, Kabul Tarihi : 23.11.2015
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme