Yenidoğan Perıferal Kan Lenfosit Kültürlerinde Fototerapinin Uyardığı Mikronukleuslar

Tülin Çora,Sennur Demirel,Aynur Acar,İbrahim Erkul

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 345-351
Özeti Bu çalışmada, fototerapi uygulanan ye-nidoganlartn periferal kan lenfosit kültürlerinde, beyaz ve mavi flouresan ışınlarının mikronukleus (MN) oluşumu üzerine olan etkileri incelenmiştir. Araştırma beyaz ve mavi flouresan lambaların kul-lantıdigi 14' er kişilik iki grupta fototerapi öncesi ve sonrası çalışmaları ile saglıklı 14 yeni dogandan oluşan kontrol grubunda yapılmıştır. Bulgularımız beyaz ve mavi flouresan lambalarla yapılan fo-toterapinin MN frekansınt önemli derecede ar-tırdığını, ancak beyaz ve mavi flouresan ışınlarının oluşturdugu MN frekansı arasında anlamlı bir fark bulunmadığını göstermiştir.

 

In this study, the ellerts of with(' and blue fluo-rescence lights on Micronucleus (MN) formation of peripheral blood rultures of newborns were in-vestigated before and after phototherapy. The study was carried out on tı.vo groups earh rontaining 14 newborns, and additional 14 healthy newborns is in-cluded as control group. Dur findings showed that the light sources used for phototherapy increased the frequency of MN considerably irrespective to the kind of light source that was used.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Tülin Çora, Selçuk üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Yenidoğan Perıferal Kan Lenfosit Kültürlerinde Fototerapinin Uyardığı Mikronukleuslar, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme