YENİDOĞAN PERIFERAL KAN LENFOSİT KÜLTÜRLERİNDE FOTOTERAPİNİN UYARDIĞI MİKRONUKLEUSLAR

AYNUR ACAR, TÜLİN ÇORA, Sennur Demirel, İbrahim Erkul

  • Yıl : 1992
  • Cilt : 8
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 345-351
Bu çalışmada, fototerapi uygulanan ye-nidoganlartn periferal kan lenfosit kültürlerinde, beyaz ve mavi flouresan ışınlarının mikronukleus (MN) oluşumu üzerine olan etkileri incelenmiştir. Araştırma beyaz ve mavi flouresan lambaların kul-lantıdigi 14' er kişilik iki grupta fototerapi öncesi ve sonrası çalışmaları ile saglıklı 14 yeni dogandan oluşan kontrol grubunda yapılmıştır. Bulgularımız beyaz ve mavi flouresan lambalarla yapılan fo-toterapinin MN frekansınt önemli derecede ar-tırdığını, ancak beyaz ve mavi flouresan ışınlarının oluşturdugu MN frekansı arasında anlamlı bir fark bulunmadığını göstermiştir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
YENİDOĞAN PERIFERAL KAN LENFOSİT KÜLTÜRLERİNDE FOTOTERAPİNİN UYARDIĞI MİKRONUKLEUSLAR
, Vol. 8 (3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992, Yayın Tarihi : 24.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;