Yenidoğanda Çift Taraflı Perineal Ektopik Testis

Metin Gündüz,İlhan Çiftci

  •  Yıl : 2015
  •  Cilt : 31
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 27-28
Özeti Ektopik testisler, inguinal kanalın skrotuma yakın yerinde, penis kökünde, perinede, karın ön duvarında veya orta hatta yerleşebilir. Testis gelişimi ve inmesi endokrin, parakrin, büyüme ve gelişmenin yanında mekanik faktörlerinde etkili olduğu karmaşık bir yapıya bağlıdır. Biz çift taraflı ektopik perineal olguyu sunduk. Olgu 6 aylıkken opere edildi, 6 ay normal boyut ve yerleşimli olarak takip edildi. Bu raporda cerrahi olarak tedavi edilen çok az rastlanan çift taraflı perineal testisli yenidoğan olgu sunulmuştur.

 

Ectopic testes are found in the superficial inguinal scrotum, base of penis, perineum, abdominal wall, or medial thigh. Testiculer development and descending depend on a complex interaction among endocrine, paracrine, growth and mechanical factors. We describe a patient with an ectopic testis located on the bilateral perineally testes. We performed operation at 6 months of age. On follow-up for 6 months, both testes were a normal size consistency, and location. In this report we present an extremely rare congenital anomally of bilateral perineally ectopic testes in a newborn and its surgical management.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Metin Gündüz, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Çocuk Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Gündüz M,Çiftci İ.Yenidoğanda Çift Taraflı Perineal Ektopik Testis. Selcuk Med J 2015;31(4): 27-28

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Yenidoğanda Çift Taraflı Perineal Ektopik Testis, Olgu Sunumu,
, Vol. 31(1)
Geliş Tarihi : 02.02.2013, Kabul Tarihi : 15.08.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme