Yenidoğanlarda Antifungal İlaç Kullanımı

SELVİ GÜLAŞI, ÜMİT ÇELİK

  • Yıl : 2018
  • Cilt : 34
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 40-50
İnvaziv candidiyazis, çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde nozokomiyal sepsislerin yaklaşık %10’undan sorumlu olup ciddi morbidite ve mortalite nedenidir. Son yıllarda Candida türleri için kullanılan antifungal ilaçlarla ilgili bilgiler artış olmakla birlikte etkinlik ve güvenilirlik ile ilgili çalışmalar ve sonuçlar hala yetersizdir. Çalışmaların çoğu farmakokinetik ve farmakodinamik değerlendirmelere odaklanmıştır. Neonatal candidiyazisin yenidoğandaki farklı patofizyolojisi nedeniyle etkinlik erişkin çalışmalarından yapılacak çıkarımlarla değerlendirilemez. Şu ana kadar amfoterisin B deoksikolat, flukonazol ve mikafungin yenidoğan invaziv candidiyazis tedavisi için önerilen ilaçlar olarak görünmektedir. Burada tıbbi literatür taranarak yenidoğanda antifungal ilaçların kullanımı ile ilgili son bilgiler derlenmiştir.
Atıf yapmak için : Gülaşı S, Çelik Ü. Yenidoğanlarda Antifungal İlaç Kullanımı. Selcuk Med J 2018;34(1): 40-50
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Yenidoğanlarda Antifungal İlaç Kullanımı
, Vol. 34 (1)
Geliş Tarihi : 01.01.2016, Kabul Tarihi : 01.01.2016, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;