Yetişkin Femur Cisim Kırıklarının Tedavisinde Küntscher Çivisi Ve Plak Uygulamaları

Abdurrahman Kutlu,Recep Memik,Mustafa Yel,Mahmut Mutlu

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 341-345
Özeti Küntscher çivisi ve plak ile tedavi edilen 67 yetişkin hastadaki 68 femur cisim kırıgının sonuçları gözden geçirildi. Küntscher çivisi 40 hastada, plak 27 hastada uygulandı . Hastaların 56'sı erkek, bayan idi. Ortalama yaş 33.6 yaş (en az 18 en fazla 85 yaş) olarak bulundu. Bütün kinklarda kaynama görüldü. Beş hastada ameliyat sonrası enfeksiyon gelişti.

 

The result of 67 adult patients in whorn 68 fractures of the femoral shaft had been treated by Küntscher nailing and plate were reviewed. Küntscher nailing and plates were used in 40 and 27 patients, respectively. There were 56 male and 11 fernale patients. There average age of the patients was 33.6 years (range 18 to 85 years). There were five postoperative infection, but all fractures eompletely healed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Abdurrahman Kutlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Yetişkin Femur Cisim Kırıklarının Tedavisinde Küntscher Çivisi Ve Plak Uygulamaları, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(3)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme