YETİŞKİN FEMUR CİSİM KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE KÜNTSCHER ÇİVİSİ VE PLAK UYGULAMALARI

RECEP MEMİK, Mustafa Yel, Abdurrahman Kutlu, Mahmut Mutlu

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 341-345
Küntscher çivisi ve plak ile tedavi edilen 67 yetişkin hastadaki 68 femur cisim kırıgının sonuçları gözden geçirildi. Küntscher çivisi 40 hastada, plak 27 hastada uygulandı . Hastaların 56'sı erkek, bayan idi. Ortalama yaş 33.6 yaş (en az 18 en fazla 85 yaş) olarak bulundu. Bütün kinklarda kaynama görüldü. Beş hastada ameliyat sonrası enfeksiyon gelişti.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
YETİŞKİN FEMUR CİSİM KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE KÜNTSCHER ÇİVİSİ VE PLAK UYGULAMALARI
, Vol. 7 (3)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991, Yayın Tarihi : 16.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;