Yuksek Doz Alfentanıl Anestezısıne Baglı Konvulsıyon (bir Vaka Nedeniyle)

Alper Yosunkaya,Sadık Özmen,Ateş Duman,Lütfi Yavuz,Şeref Otelcioğlu

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 263-265
Özeti Günümüzde yüksek doz opioid anestezisi kardiyak cerrahide sağladığı kardiyovasküler stabilite sebebiyle popüler bir teknik haline gelmiştir. Fakat bu teknigin intraoperarif olayları hatırlama, solunum depresyonu, kas rijiditesi ve konviilsiyon gibi yan etkileri de vardır. Biz de yüksek doz alfentanil uyguladığımız vakaların birinde, indüksiyon esnasında konvulsiyon gözledik. Yüksek doz opioidleri anestezide tek ilaç olarak kullanirken bir komplikasyon olarak, konvülsiyon gelişebileceginin bilinmesi gerektiği kanısına vardık

 

For today: because of its cardiovascular sta-bility. high dose opioid anesthesia has become a po-pular method for cardiac surgery. This method also has some drawbacs such as perioperative awa-reness. respiratory depression. nutscular rigitidy and convulsions. We witnessed a convulsion during induction with high dose alfentanil. We concluded that the posibility of convulsions nuist be bared in mind during high close opioid anesthesia.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Alper Yosunkaya, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Yuksek Doz Alfentanıl Anestezısıne Baglı Konvulsıyon (bir Vaka Nedeniyle), Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme