Yuzeyel Mesane Tumorlerınde İkinci Transuretr. Rezeksıyon Uygulamaları

Ali Acar,Recai Gürbüz,Esat M. Arslan,Şükrü Çelik,Mehmet Özeroğlu,Kadir Ceylan

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 349-351
Özeti Mart 1993-1Iaziran 1994 tarihleri arastnda pollakiiri, urgency ya-kznmalart sergileyen yikeyel mesane tamorlii 15 haslayaTUR uygulandt. uygulantadan ortalama 1 ay sonra awn liro-lojist tarafindan 15 hastanin tamannna ikinci bir TUR uygulandt. liana TUR itygulanmasmdan sonra 15. vakanut Tsinde histoparolojik olarak rezeksiyon bolgesinde rezidiy belirlendi. Ylice vet mesane taniirlerinde bell i araliklarla yaptlan ikinci TUR'utt tondir reziclivini bekleme ve önlemeye yonelik saglıklı bir yaklaşım olduğu görüşüne varıldı.

 

For 15 patients with superficial bladder tumor suffering from hematuria, dvsuria, pollacuria, ur-gency have been reffered our clinic applied tran-surethral resection between March 1993-June 1994. Second transurethral resection was performed approximated)! 1 month after the initial Iran-surethral resection in cell patients b) same urologist. In 7 patients of 15 patients residual tomtit- was con-firmed hitologically at resection area after second TUR. It was understood that second transurethral re-section performed determined interval in patients H.,ith superficial bladder tumors succesfid alternative-for prevent and confirm of residual tumor.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Acar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Yuzeyel Mesane Tumorlerınde İkinci Transuretr. Rezeksıyon Uygulamaları, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme