YUZEYEL MESANE TUMORLERINDE iKiNCi TRANSURETR. REZEKSIYON UYGULAMALARI

ALİ ACAR, RECAİ GÜRBÜZ, Esat M. Arslan, ŞÜKRÜ ÇELİK, Mehmet Özeroğlu, Kadir Ceylan

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 349-351
Mart 1993-1Iaziran 1994 tarihleri arastnda pollakiiri, urgency ya-kznmalart sergileyen yikeyel mesane tamorlii 15 haslayaTUR uygulandt. uygulantadan ortalama 1 ay sonra awn liro-lojist tarafindan 15 hastanin tamannna ikinci bir TUR uygulandt. liana TUR itygulanmasmdan sonra 15. vakanut Tsinde histoparolojik olarak rezeksiyon bolgesinde rezidiy belirlendi. Ylice vet mesane taniirlerinde bell i araliklarla yaptlan ikinci TUR'utt tondir reziclivini bekleme ve önlemeye yonelik saglıklı bir yaklaşım olduğu görüşüne varıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
YUZEYEL MESANE TUMORLERINDE iKiNCi TRANSURETR. REZEKSIYON UYGULAMALARI
, Vol. 10 (3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994, Yayın Tarihi : 16.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;