ETOMIDATEIN ELEKTROKARDIOGRAFI (EKG) VE SERUM ELEKTROLITLERİ ÜZERINE ETKISI

ŞEREF OTELCİOĞLU, MEHMET NUMAN TAMER, SELMİN ÖKESLİ, Sadık Özmen, A. Feyza Ünal

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 61-66
Çalzşmarnızda Etornidate'in eletrokardiografi ve serum elektrolitleri üzerine etkileri incelendi. EKG traselerinde hiç bir disritmiye rastlanmadı. Anesteziden önce ve Etomidate verilişinden 15 dakika sonra elde ettiğimiz serum Na+ , ,Ca++ değerleri arasında istatistik' olarak önemli fark bulunmadı. Bulgulartmız sonucunda kardiovasküler sistem ve serum elektrolitleri üzerindeki olumlu etkileri nede-niyle kardiak problemli, rezervleri tükenmiş, serum K'u yüksek hastalarda avantajlı olacağı sonucuna vardık.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
ETOMIDATEIN ELEKTROKARDIOGRAFI (EKG) VE SERUM ELEKTROLITLERİ ÜZERINE ETKISI
, Vol. 7 (1)
Geliş Tarihi : 18.11.1991, Kabul Tarihi : 18.11.1991, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;