Son Sayı

Cilt
Sayı
Yıl
PAPİLLER TİROİD KANSERLERİNDE PREOPERATİF İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNDE BRAFV600E POZİTİFLİĞİNİN NÜKS VE KÖTÜ PROGNOZLA İLİŞKİSİ

SELMAN ALKAN, FARUK AKSOY, ARSLAN HASAN KOCAMAZ, MUSTAFA ŞENTÜRK, ALPER VARMAN, SIDIKA FINDIK, MAHMUT SELMAN YILDIRIM, ÖMER KİŞİ, CELALETTİN VATANSEV

PANDEMİ DÖNEMİNDE HASTALARIN NÖTRALİZAN ANTİKOR DÜZEYLERİNİN PROSPEKTİF İZLEMİ VE SONUÇLARI

Z GÜREL, İBRAHİM ERAYMAN, RUKİYYE BULUT, BAHAR KANDEMİR, BAHADIR FEYZİOĞLU, ESMA KEPENEK KURT

PARANEOPLASTİK KAŞINTI İLE PREZENTE OLAN AKCİĞER KANSERİ: OLGU SUNUMU

OĞUZHAN YILDIZ, MELEK KARAKURT ERYILMAZ, ALİ FUAT GÜRBÜZ, FAHRİYE KILINÇ