Telif Hakları Bildirimi

Selçuk Tıp Dergisi’ne makale gönderen yazarlar, derginin online sistemine çalışmalarını yüklerken aşağıda belirtilen telif hakkı sözleşmesini okurlar ve onaylarlar.

Dergiye gönderilen yazılar, daha önce herhangi bir ortamda yayımlanmamış veya herhangi bir yayın ortamına yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Makale gönderen yazarlar, derginin online sistemine çalışmalarını yüklerken kontrol listesi ekranında beliren telif hakkı bildirim metnini okuyup onaylarlar. Kontrol listesinin sonunda yer alan "Yukarıdaki maddelere uygun olduğunu beyan ederim." kutusunu işaretlemekle online telif hakkı bildirim onayı yapmış olurlar.

Telif Hakkı Bildirim Metni
Yazar(lar);
  • Sunulan makalenin, yazar (lar)ın özgün çalışması olduğunu ve intihal yapmadıklarını,
  • Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,
  • Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını,
  • Makalenin başka bir yerde yayınlanmadığını veya yayınlanmak için sunulmadığını,
  • Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan telif haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt ederler.

Selçuk Tıp Dergisi, ilave olarak kendine ait telif hakları bildirim belgesinin de yazarlar tarafından onaylanarak imzalanmasını ve ıslak imzalı formun sisteme eklenmesini talep etmektedir.

Yazarlar, CC BY-NC lisansı kapsamında çalışmalarını dergiye göndererek aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar;
  • Yazarlar ve Selçuk Tıp Dergisi yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır. Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil uyarlanmasına izin verir.
  • Yazarlar, bu dergiye, makaleyi yayınlaması ve kendisini orijinal yayıncı olarak tanımlaması için yetki verir.
  • Yazarlar, orijinal yazarları ve alıntı ayrıntıları tanımlandığı sürece, herhangi bir üçüncü kişiye makaleyi özgürce kullanma hakkı verir.
  • Bu lisanstaki hiçbir şey, bir yazarın çalışmalarının bütünlüğünü ve sahipliğini koruma hakkını bozmaz veya kısıtlamaz.