İndekslenme

Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J), Turkish Citation Index, Index Copernicus, International Citation Index, TR Dizin ve EBSCO tarafından indekslenen uluslararası bir dergidir.