Arşivleme ve Veri Dağıtım Politikası

Baş Editör, yayınlanan materyalin güvenli bir şekilde arşivlenmesini sağlar. Selçuk Tıp Dergisi’nde yayınladığı makaleleri açık erişim esasına göre yazar (lar)ın herhangi bir işlem yapmasına gerek olmaksızın elektronik arşivlere gönderir ve tam erişime açık hale getirir. Yazar veya fon sağlayan kuruluş, yazarın kabul edilen makalesinin bir kopyasını arşiv sitelerine yükleyebilir.

Selçuk Tıp Dergisi’nde, tüm makalelerini CC-BY-NC Creative Commons lisansı kapsamında açık erişimli tutmayı ve tam metin içeriğini arşiv platformlarında ve dergi web sitesinde depolamayı taahhüt eder.

Kalıcı Makale Tanımlayıcı: DOI
Selçuk Tıp Dergisi her makalesine DOI atamaktadır.

ORCID
Selçuk Tıp Dergisi, ORCID ID'lerinin makale meta verilerinde bulunması zorunlu tutar. ORCID ID, yazarları benzersiz şekilde tanımlayan alfa sayısal bir koddur.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.tr