Spinal Anestezi Sonrası Diplopi Gelişimi’’ Olgu Sunumu İle İlgili Yorum

Mehmet İnce,Leyla İnce

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 42-42
Özeti Yok

 

Yok
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet İnce, Konya Asker Hastanesi GATA Genel Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : İnce M,İnce L.Spinal Anestezi Sonrası Diplopi Gelişimi’’ Olgu sunumu ile ilgili Yorum. Selcuk Med J 2014;30(1): 42

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Spinal Anestezi Sonrası Diplopi Gelişimi’’ Olgu Sunumu İle İlgili Yorum, Editöre Mektup,
, Vol. 30(1)
Geliş Tarihi : 31.10.2013, Kabul Tarihi : 20.12.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme