Yenidogan Yogun Bakim Ünitesinde Ii. Ve Iii. Düzey Hastalarda Seçici Olmayan Ekokardiyografi Uygulam

Sebahattin Ertugrul, Tamer Baysal, Hüseyin Altunhan, Ali Annagür, Rahmi Örs, Hasan Koç

Ebv Infeksiyonu Tanisinda Indirekt Immünoflöresan Ve Elisa Metodlarinin Karsilastirilmasi

Mehmet Özdemir, Mahmut Baykan, Bahadir Feyzioglu

Fibromiyaljili Bayan Hastalarda Essitalopram Ile Gabapentin Tedavilerinin Karsilastirilmasi

Sami Küçüksen, Ali Salli, Ekrem Akkurt

Orta Yas Hipertansif Bireylerde Kan Basinci Kontrolü Ve Uyku Kalitesi Arasindaki Iliskinin Analizi

Zeynettin Kaya, Kenan Demir, Mehmet Kayrak, Ahmet Bacaksiz, Çetin Duman

Gis Malignitesi Bulunan Hastalarin Karaciger Metastazlarinin Mrg Ile Görüntülenmesinde Gadoksetik as

Cengiz Kadiyoran, Hilal Akay Çizmecioglu, Ahmet Çizmecioglu, Pinar Didem Yilmaz, Necdet Poyraz

Lokal Anestezi Altinda Mini Laparotomi Ile Cerrahi Gastrostomi: 62 Olgunun Analizi

Cebrail Akyüz

Üriner Sisteme Yönelik Laparoskopik Cerrahide Ilk Deneyimlerimiz:97 Vaka

Emrullah Durmus, Engin Özbay, Arif Aydin, Ismail Karlidag, Halil Ferat Öncel, Remzi Salar, Ekrem Özyuvali, Talip Göktas, Mehmet Giray Sönmez

Iki Farkli Tüm Vücut Isinlamasi Tekniginin Eclipse Tedavi Planlama Sistemi Kullanilarak Dozimetrik Olarak Degerlendirilmesi

Serap Catli Dinc, Niyazi Volkan Demircan, Aybala Nur Üçgül, Ertugrul Sentürk, Eray Karahacioglu, Hüseyin Bora

Serum B12 Düzeyi Primer Ve Sekonder Polisitemi Ayrici Tanisinda Etkin Bir Ayrici Tani Kriteri Olarak Kullanilabilir Mi?

Sinan Demircioglu, Serkan Budancamanak, Ali Dogan

‘yogun Bakim, Nörolojik Hastaliklar Ve Palyatif Bakim Için Zamanlama’

Arzu Yildirim ar, Tamer Bayram, Güldem Turan

Ortognatik Cerrahide Topikal Ankaferd Blood Stopper® Kullaniminin Perioperatif Kanamaya Etkisinin Arastirilmasi

Selman Hakki Altuntas, Fuat Uslusoy, Gülsah Uslu Yunusoglu, Dudu Dilek Yavuz, Mustafa Asim Aydin

Küçük Hücreli Akciger Kanserli Hastalarimizin Klinik Özellikleri Ve Tedavi Yanitlari; Tek Merkez Deneyimi

Mustafa Karaagaç, Oguzhan Yildiz

Patolojik Spesmenlerde Plasenta Ve Umbilical Kord Histopatolojileri Ve Gebelik Sonuçlari Arasindaki

Sirin Küçük, Irem Senyuva

Kolonoskopi Ile Invajinasyonun Pnömotik Redüksiyonu

Ercüment Taspinar, Müslim Yurtçu, Adnan Abasiyanik

Kafa Travma Modelinde Mannitol Veya Hipertonik Salin Solüsyonlarinin Etkilerinin Karsilastirilmasi

Feride Aygin, Alper Yosunkaya, Aybars Tavlan

Saglik Bakanligi Gögüs Hastaliklari Hastanelerinde Performansa Dayali Ek Ödeme Sorunlari

Memet Taskin Egici, Sedat Altin, Yusuf Üstü, Mehmet Ugurlu, Güven Bektemür

Brucella Jel Aglütinasyon Testinin Brusella tanisinda Kullanilan Diger Serolojik Testleri Ile karsilastirilmasi

Meral Kaya, Muhammet Güzel Kurtoglu, Asuman Güzelant, Hülya Iren Güvenç, Habibe Övet, Oya Akkaya, Aysegül Opus, Serife Yüksekkaya, Ayse Ruveyda Ugur, Aysegül Ergün

Hemodiyaliz Amaçli Av Fistül Anevrizmalarinda Etkili Bir yaklasim: Anevrizmorafi

Mehmet Özülkü, Fatih Aygün

Çocukluk Çagi Ailevi Akdeniz Atesi Hastalarinda Klinik, laboratuvar, Epidemiyolojik Özellikler Ve Bu Özelliklerin genetik Mutasyonlarla Iliskisi

Özkan Solmaz, Bülent Atas, Adnan Karaibrahimoglu

Dupuytren Cerrahisinde Pnömotik Turnikenin Yeri

Bilsev Ince, Mehmet Dadaci, Zeynep Altuntas, Fatma Bilgen

Kronik Lenfositik Lösemide Cd38, Cd16, Cd56 Ve Zap70 hücre Yüzey Antijen Düzeylerinin Klinik Önemi

Aynur Ugur Bilgin, Sevilay Tuncez, Ismail Reisli

Tip Fakültesi Ögrencilerinin Antropometrik Olarak Vücut Ölçümlerinin Degerlendirilmesi

Mehmet Tugrul Yilmaz, Döndü Akin, Anil Didem Aydin, Mustafa Büyükmumcu

Kasik Fitigi Onariminda Desarda Yöntemi

Kemal Arslan, Bülent Erenoglu, Hande Köksal, Ersin Turan, Arif Atay, Osman Dogru

Tek Ve Çok Kullanimlik Cerrahi Örtülerin Maliyet Analizi

Ruküye Burucu, Saniye Gencer, Nesibe Günay Molu, Deniz Saglam Özdemir

Meme Kanserinde 5 Yillik Tedavi Sonuçlarimiz Ve prognostik Faktörler: Tek Merkez Deneyimi

Gül Kanyilmaz, Meryem Aktan, Berrin Benli Yavuz, Mehmet Koç

Küçük Hücreli Disi Akciger Kanserinde Prognostik Faktörler

Ali Inal, Abdullah Karakus, Muhammed Ali Kaplan, Mehmet Küçüköner, Zuhat Urakçi, Mehmet Serdar Yildirim, Abdurrahman Isikdogan

Asetilsalisilik Asidin Serum Lipidleri Üzerine Olan Etkilerinin Arastirilmasi

Sevil Kurban, Idris Mehmetoglu, Said Sami Erdem

Genetik Amaçli Uygulanan Bir Yillik Amniosentez Olgularinin Degerlendirilmesi

Osman Balci, Murat Büyükdogan, Suna Özdemir, Alaa S. Mahmoud, Ali Acar, Aysegül Zamani

Romatoid Artritli Hastalarda Parvovirus B19 Antikorlarinin Sikliginin Arastirilmasi

Hatice Türk Dagi, Mehmet Özdemir, Metin Dogan, Osman Tüfekçi, Seher Küçüksaraç, Bülent Baysal

Metilen Mavisi, Pilonidal Sinüs Hastaliginin Tedavisinde etkili Rezeksiyon Saglar

Himmet Durgut

Merkezimizde Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Atriyal Septal defekt Hastalari

Osman Güvenç, Derya Çimen, Derya Arslan, Serkan Yildirim, Murat Simsek, Hakan Akbayrak, Mehmet öç, Bülent Oran

Kontraseptif Yöntemlerin Retrospektif Olarak incelenmesi

Gökçe Demir, Deniz Koçoglu

Yenidogan Sariligi Nedeni Ile Hastaneye Yatirilan olgularda Tedavi Kilavuzlarina Uyumun Arastirilmasi

Özkan Ilhan, Esra Arun Özer, Sümer Sütçüoglu, Senem Alkan

Kalp Kateterizasyonu Yapilan Çocuklardaki Komplikasyonlar

Fatma Kaya, Derya Arslan, Derya Çimen, Osman Güvenç, Bülent Oran

Bipolar–i Bozuklugu Olan Hastalarda Klinik Özellikler Ile Hastaligin Seyri Arasindaki Iliski

Ibrahim Fatih Karababa, Erdinç Çiçek, Ismet Esra Çiçek, Fatih Kayhan, Rüstem Askin

Akut Atak, Stabil Koah Ve Kor Pulmonale Hastalarinda Adma, Arjinin Ve No Düzeylerinin Belirlenmesi

Said Sami Erdem, Fikret Kanat, Ali Ünlü

Kolesistektomi Materyallerinde Insidental Safra Kesesi Kanserinin Risk Yönetimi

Fahriye Kilinç, Ugur Gülper, Pembe Oltulu, Siddika Findik, Hasan Esen, Salim Güngör

Hastanemiz Anestezi Poliklinigine Basvuran Hastalarin memnuniyet Durumlarinin Degerlendirilmesi

Bedia Mine Hanedan, Aybars Tavlan, Resul Yilmaz, Sema Tuncer Uzun

Oral Mukozal Patolojilere Ait Retrospektif Klinik Çalisma: tek Merkeze Ait Sonuçlar

Hilal Erinanc, Özgül Topal

Gögüs Travmali 255 Olgunun Analizi

Murat Öncel, Kazim Gürol Akyol

Konjenital Kalp Cerrahisi Sonrasi Pulmoner Hipertansif kriz Tedavisi Için Sildenafil Kullanimi defekt Hastalari

Cüneyt Narin, Gamze Sarkilar, Ahmet Özkara, Erdal Ege, Mehmet Isik, Yüksel Dereli, Ali Sarigül, Mehmet Yeniterzi, Selmin Ökesli

Serebral Venöz Tromboz: 33 Olgunun Retrospektif incelenmesi

Haluk Gümüs

Fibromiyalji Sendromunda Vücut Kitle Indeksi Ile Klinik Parametreler Arasindaki Iliski

Halim Yilmaz, Gülten Erkin, Sami Küçüksen, Ekrem Akkurt

Çocuk Kardiyoloji Poliklinigine Basvuran Izole ventriküler Septal Defekt Tanili Olgularin Retrospektif olarak Degerlendirilmesi

Fatma Hilal Yilmaz, Derya Çimen, Osman Güvenç, Derya Arslan, Isa Yilmaz

Sol Ventrikül Anevrizma Onariminda Kullanilan Iki Teknigin Karsilastirilmasi

Musa Agris, Murat Öncel

Igdir Devlet Hastanesi Gögüs Hastaliklari Poliklinigine Basvuran Olgularin Sigara Içme Özellikleri

Muhammed Emin Akkoyunlu, Nurettin Günes

Ratlarda Transvers Rektus Abdominis Kas Deri Flep Modelinde Nebivololün Perfüzyona Etkileri

Mehtap Karamese, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savaci

Fonksiyonel Karin Agrisi Olan Çocuklarin Yasam Kaliteleri Ve Psikiyatrik Özellikleri

Mahmut Abuhandan, Hasan Kandemir, Cemil Kaya, Bülent Güzel, Ibrahim Fatih Karababa, Bülent Koca, Muazzez Çevik

Glokom Hastalarinda Korneal Biyomekanikler: Pupilla Dilatasyonunun Etkisi

Refik Oltulu, Selman Belviranli, Günhal Satirtav, Orhan Altunkaya, Emine Tinkir Kayitbatmaz, Mehmet Okka

Girisimsel Çocuk Kardiyolojide Iki Yillik Deneyimlerimiz

Derya Arslan, Derya Çimen, Osman Güvenç, Bülent Oran

Trombotik Trombositopenik Purpura Tanili Hastalarda terapötik Plazma Degisimi: Tek Merkez Deneyimi

Aynur Ugur Bilgin, Mehmet Ali Karaselek, Kazim Çamli

Sigarayi Birakan Ve Birakmayi Deneyip Halen Içen Kisilerin Kullandiklari Metotlar

Lütfi Saltuk Demir, Said Bodur

Malign Hastalarda Intravenöz Port Kullanimi: 5 Yillik Klinik Deneyim

Mehmet Ali Kaygin, Özgür Dag, Mustafa Günes, Mutlu Senocak, Bilgehan Erkut

Yogun Bakim Ünitemizde Sik Rastlanan Obstetrik Sorun: Hellp Sendromu (15 Olgunun Analizi)

Alper Yosunkaya, Ahmet Keçecioglu, Tuba Berra Erdem, Hale Borazan

Hidrojen Peroksit Uygulanan Siçanlarda Beyin Kolesterol, a Ve E Vitamini Düzeyine Geraniolün Etkisi

Zafer Sahin, Ahmet Özkaya, Ökkes Yilmaz, Ahmet Orhan Görgülü

Morbid Obezite Cerrahisi Ve Komplikasyonlar

Bayram Çolak, Serdar Yormaz, Ilhan Ece, Fahrettin Acar, Hüseyin Yilmaz, Hüsnü Alptekin, Mehmet Ertugrul Kafali, Mustafa Sahin

Karin Ultrasonografi Taramasi Ile Tespit Edilebilen Hastaliklarin sikliklari

Mehmet Ali Eryilmaz, Süleyman Baktik, Serden ay, Ömer Karahan, Ismet Tolu, Ahmet Okus, Hakan Yilmaz, Selman Cevheroglu

Klinigimizde Gerçeklestirilen Histerektomi Olgularinin Klinik Ve Demografik Özelliklerinin Degerlendirilmesi

Aybike Tazegül, Ali Acar

Histopatolojide Müsteri Memnuniyeti: Kalite Kontrol Arastirmasi

Sameera Rashid, Issam Albozom

Agri Devlet Hastanesinde Tedavi Edilen Özofagus Yabanci Cisimleri.

Bayram Metin, Murat Sariçam, Izzet Özgür Özlük, Serkan Kaya

Sjögren Sendromunda Iskemik Modifiye Albumin düzeyinin Inflamatuvar Parametreler Ve Aterosklerozla iliskisi

Ferhat Gökmen, Hakan Türkön, Ayla Akbal, Hatice Resorlu, Yilmaz Savas, Mustafa Resorlu, Besir Sahin Inceer, Muammer Müslim Köse

Nekrotizan Fasiitte Erken Tani Ve Prognoz: 34 Hastanin retrospektif Incelenmesi

Mehmet Ihsan Okur, Alpagan Mustafa Yildirim, Tahir Sen, Bilsev Ince

Vasküler Kapatma Cihazinin Girisimsel Nöroradyoloji Olgularinda Kullanimi: 4 Yillik Tecrübe

Orhan Özbek, Osman Koç, Fatih Keskin, Ahmet Küçükapan, Ibrahim Güler, Alaattin Vural

Femur Distal Diafiz Kiriklarinin Intramedüller Çivi ile Tedavisinde Dizilimin Degerlendirilmesi

Tahsin Sami Çolak, Kayhan Kesik, Mustafa Özer, Faik Türkmen, Burkay Kutluhan Kaçira, Ismail Hakki Korucu

Selçuk Üniversitesinde Transkateter Yolla Kapatilan patent Duktus Arteriyozus Hastalari

Osman Güvenç, Derya Çimen, Derya Arslan, Eyüp Aslan, Ahmet Sert, Bülent Oran

Aterosklerotik Iliak Arter Hastaliginin Tedavisinde Metalik Endoprotezlerin Degeri

Halil Ibrahim Serin, Aylin Okur, Ugur Yildirim, Cebrail Atas, Serkan Senol, Dilsad Amanvermez Senarslan

Diyabetli Hastalarda Bel, Boyun Ve Ayak Bilegi çevresinin Kesim Nokta Degerleri

Elif Turan, Bulent Savut, Mustafa Kulaksizoglu, Mehmet Uyar, Feridun Karakurt, Ahmet Kaya

Komplet Atriyoventriküler Septal Defektlerdeki Cerrahi Sonuçlarimiz

Mehmet Yeniterzi, Ahmet Özkara, Erdal Ege, Cüneyt Narin, Gamze Sarkilar, Rasit Önoglu, Sevim Karaaslan, Ali Sarigül

Derin Yerlesimli Yumusak Doku Yabanci Cisimlerinin Cinsiyet Ve Yas Gruplarina Göre Degerlendirilmesi

Mustafa Özer, Mehmet Türker, Veysel Basbug, Kayhan Kesik, Faik Türkmen, Burkay Kutluhan Kaçira, Ismail Hakki Korucu, Tahsin Sami Çolak, Recep Memik

Prematüre Retinopatisinde Tarama Ve Tedavi sonuçlarimiz

Halit Müstakim, Günhal Satirtav, Refik Oltulu, Hürkan Kerimoglu, Ahmet Özkagnici, Hüseyin Altunhan

Özofagus Atrezili Olgularla Ilgili 20 Yillik Deneyim (1991-2010)

Aytekin Bilirim, Müslim Yurtçu, Engin Günel, Adnan Abasiyanik

Spinal Anestezide Levobupivakain Ve Fentanilin Farkli Enjeksiyon Hizlarinin Karsilastirilmasi

Sevtap Darçin, Hale Borazan, Seref Otelcioglu

Mikozis Fungoidesli Olgularda Tedavi Öncesi Ve sonrasi Biyopsilerde Immunhistokimyasal Cd4, Cd8 Ve matriks MetalloproteinaZ-9 (mmP-9) Ekspresyonunun degerlendirilmesi

Yeliz Uçar Tavli, Haci Hasan Esen, Inci Mevlütoglu

Arteriyel Hipertansiyon Tanisinda Hasta Egitim Düzeyi Ve Aile Hekimligi Uygulamasinin Rolü

Mahmut Altuntas

BetA-Talasemi Majorlu Çocuk Hastalarda Karotis Intima Media Kalinligi Ve Paroksanaz Aktivitesi

Hasan Cece, Alpay Çakmak, Sema Yildiz, Ekrem Karakas, Ömer Karakas, Ismail Toru, Ahmet Koç

Aromataz Inhibitörü Tedavisinin Meme Kanserli Hastalarda Serum Total Siyalik Asit Düzeylerine Etkisi

Aysel Kiyici, Mehmet Artaç, Hümeyra Çiçekler, Önder Eren, Idris Mehmetoglu, Melih Cem Börüban

Diz Eklem Içi Enjeksiyon Sonrasi Septik Artrit Gelisimi

Ismail Hakki Korucu, Faik Türkmen, Mustafa Özer, Ali Güleç, Bayram Yolcu

Nörosirürji Polikliginde Degerlendirilen 289 Hastanin Vitamin B12 Düzeylerinin Analizi

Fatih Ersay Deniz, Fikret Özugurlu, Ilker Etikan, Muzaffer Katar, Gülgün Yenisehirli, Metin Özdemir

Diyabet Hastalarinda D Vitamini Ile Hba1c Iliskisinin Degerlendirilmesi

Duygu Ilke Yildirim, Kamile Marakoglu

Yüksek Yagli Diyet Ve Akrilamidin Siçanlarda Doku oksidan Ve Antioksidan Seviyelerine Etkisi

Ümmügülsüm Can, Fatma Hümeyra Yerlikaya, Yesim Yener, Serkan Çakir

Tek Doz Spinal Blok Ile Dogum Analjezisi Deneyimlerimiz

Seza Apiliogullari, Funda Gök, Alper Kiliçaslan, Aysu Aydogan, Jale Bengi Çelik

Dikkat Eksikligi Hiperaktivite Bozuklugu Olan Bir Grup Çocukta Anksiyete Bozukluklarinin Görülme Sikligi

Ayhan Bilgiç

Gögüs Hastaliklari Kliniginde Mortalite Nedenleri

Cengizhan Sezgi, Abdurrahman Abakay, Abdullah Çetin Tanrikulu, Hadice Selimoglu Sen, Ali Ihsan Çalkanat, Abdurrahman Senyigit

Obezite Hipoventilasyon Sendromlu Kadin Hastalarin Degerlendirilmesi

Kürsat Uzun, Sebnem Yosunkaya, Turgut Teke, Emin Maden, Zuhal Yavuz, Levent Kart

Kandida Türlerinin Tanimlanmasinda Corn Meal agar, Candida Id2 Kromojenik Besiyeri Ve Api 32 Idc performansinin Degerlendirilmesi

Bahadir Feyzioglu, Metin Dogan, Mehmet Özdemir, Mahmut Baykan, Bülent Baysal

Yetiskin Bireylerde Diyet Kalitesinin Ortalama Yeterlilik orani (mar) Kullanilarak Degerlendirilmesi

Eda Köksal, Hande Mortas, Merve Seyda Karaçil Ermumcu

Hastane Çalisanlarinda Hepatit B, Hepatit C Ve Hiv virüsünün Seroprevalans Durumlarinin Incelenmesi

Esma Kepenek

Klinigimizde Sezaryen Esnasinda Myomektomi Yapilan Hastalarin Degerlendirilmesi

Osman Balci, Alaa S. Mahmoud, Elmas Tasçi

Psöriyazis Hastalarinda Psöriyatik Artrit’ In Sikligi Ve klinik Özellikleri

Muammer Müslim Köse, Murat Karkucak, Erhan Çapkin, Bayram Serdar Budak, Arzu Çapkin, Savas Yayli, Ferhat Gökmen, Adem Karaca

Venöz Mikroanastomoza Eritropoietinin Etkileri

Adem Özkan, Zekeriya Tosun, Mustafa Cihat Avunduk, Nedim Savaci

Hiv Pozitif Bireylerden Izole Edilen Candida Albicans suslarinin In Vitro Hemolitik Aktivitesi

Emel Uzunoglu Karagöz, Istar Dolapçi, Esra Koyuncu, Alper Tekeli

Üst Kol Inceltilmesinde Ultrasonik Liposaksin ile Konvansiyonel Liposaksinin Etkinliklerinin karsilastirilmasi

Bilsev Ince, Pembe Oltulu, Mehmet Emin Cem Yildirim, Mehmet Dadaci, Mehmet Uyar, Recep Aydin

Mide Kanserli Hastalarda Prognozda Tümör Boyutu Etkin Mi?

Berrin Benli Yavuz, Gül Kanyilmaz, Meryem Aktan, Mehmet Koç

Primer Ince Barsak Tümörlerinde Acil Cerrahi

Tevfik Küçükkartallar, Ebubekir Gündes, Murat Çakir, Ahmet Tekin, Serhat Dogan

Bakteriyel Vajinosis Tedavi Protokollerinin Etkinlikleri Ve maliyetlerinin Karsilastirilmasi

Sevilay Kiliçer Nazli, Ali Haberal, Özlem Özdegirmenci, Burak Karadag

Solunum Yetmezligi Olmayan Koah Atakda Kisa Süreli Noninvaziv Mekanik Ventilasyonun Etkisi

Kürsat Uzun, Emine Kurt, Turgut Teke, Emin Maden

Multipl Miyelom Hastalarinda Nefropati Sikligi: Tek merkez Deneyimi

Bülent Savut, Ismail Baloglu, Halil Zeki Tonbul, Nedim Yilmaz Selçuk, Kültigin Türkmen

Idrar Kültürlerinde, Enfeksiyon Etkenleri Ve Antibiyotik direnç Oranlari

Mehmet Balasar, Metin Dogan, Abdülkadir Kandemir, Bahadir Feyzioglu, Zamin Hasimov, Mahmut Baykan

Tek Kesiden Laparoskopik Apandektomi; Bir Ilçe Hastanesi Deneyimi

Ilhan Ece

Siçanlarda Akut Mezenterik Iskeminin Erken Teshisinde IskemI-Modifiye Albüminin Rolü

Himmet Durgut, Sükrü Bülent Özer, Tevfik Küçükkartallar

Peptik Ülser Perforasyonunda Nötrofil/lenfosit Orani (nlo) Ve Trombosit/lenfosit Orani (tlo) Cerrahi tedavinin Seklini Belirler Mi?

Mehmet Aykut Yildirim, Adil Kartal, Mustafa Sentürk, Mehmet Kiliç, Selman Alkan, Mehmet Metin Belviranli, Tevfik Küçükkartallar, Faruk Aksoy

Mesleki Egitim Sürecince Tip Fakültesi Ögrencilerinin ‘anne Sütü’ Ve ‘bebek Dostu Hastane’ Bilgi Düzeyi degisimi: Konya Örnegi*

Sevgi Pekcan, Nazan Karaoglu, Yasemin Durduran, Meltem Energin

Konya Bölgesinde Insanlarda KiriM-Kongo Kanamali atesi Seroprevalansinin Arastirilmasi

Mehmet Özdemir, Oguzhan Avci, Ugur Tüzüner, Oya Bulut, Sibel Yavru, Bülent Baysal

Konya Numune Hastanesi’nde Açik Kalp Cerrahisi: Ilk 550 Vakanin Degerlendirilmesi

Yüksel Dereli, Ramis Özdemir, Nihan Kayalar, Musa Agris, Kemalettin Hosgör, Ali Suat Özdis

Jüvenil Miyoklonik Epilepsili Hastalar Ve Saglikli bireylerde Somatosensorial Uyarilmis Potansiyellerin incelenerek Karsilastirilmasi

Ahmet Mithat Tavli, Bülent Oguz Genç

Nazal Polipozis Etiyolojisinde Alerjinin Rolü

Hamdi Arbag, Gökhan Kurnaz, Mehmet Akif Eryilmaz

Okul Öncesi Çocuk Sagliginin Gelistirilmesine Yönelik Bir Egitim Uygulamasi

Emine Aydin Özgür, Galip Ekuklu

Cryptosporidium Spp’nin Ishalli Hastalarda Mikroskobik ve Serolojik Yöntemlerle Arastirilmasi

Ahmet Yilmaz, Önder Akkas, Meral Bayar, Hakan Uslu, Kemalettin Özden

Fallot Tetralojisindeki Cerrahi Sonuçlarimiz

Mehmet Yeniterzi, Cüneyt Narin, Ahmet Özkara, Erdal Ege, Gamze Sarkilar, Rasit Önoglu, Ahmet Nihat Baysal, Tamer Baysal, Ali Sarigül

Fibromiyalji Sendromu Romatoid Artrit Hastalik aktivitesini Ve Tedavisini Etkiliyor Mu?

Ümit Dündar, Alper Murat Ulasli, Ömer Dikici, Tugba Senay, Selma Eroglu, Hasan Toktas, Özlem Solak

Üçüncü Basamak Yogun Bakim Ünitelerinde Çalisan hemsirelere Verilen Üriner Kateter Bakimi Konusundaki egitimin Etkinliginin Degerlendirilmesi

Rükuye Burucu, Nesibe Günay Molu, Figen Türk Düdükcü, Serife Kursun, Berat Holta, Elif Çaltepe, Serpil Poyraz

Nötrofil/lenfosit Orani Büllöz Pemfigoid Tanisinda Bir Belirteç Olarak Kullanilabilir Mi?

Ilkay Özer, Sükrü Balevi, Arzu Ataseven

Kronik Migrenli Kadin Hastalarda Dissosiyatif Belirtiler prevelansi Ve DepresyoN-Anksiyete Ile Iliskisi

Ersin Kasim Ulusoy, Emre Ayar, Deniz Bayindirli, Mehmet Ilker Yön

Yaygin Degisken Immün Yetmezlik Hastalari Ve Yakinlarinda Malignite Sikligi

Gökhan Kalkan, Fügen Ersoy

Temporomandibular Eklem Disfonksiyon Tedavisinde konsantre Büyüme Faktör (cgf) Etkinligi

Bilsev Ince, Ilker Uyar, Mehmet Emin Cem Yildirim, Mehmet Dadaci, Serhat Yarar

Preeklampside Prolidaz Enzim Aktiviteleri

Berrak Güven, Serefden Açikgöz, Ülkü Özmen Bayar, Ilker Saritekin

Perkutan Endoskopik Gastrostomi Deneyimlerimiz

Hüseyin Yilmaz, Hüsnü Alptekin, Fahrettin Acar, Akin Çalisir, Mustafa Sahin

Uterin Atonide Fundal Serozal Plasental Alan sütürasyonu; 5 Vakanin Analizi

Ali Acar, Osman Balci, Fedi Ercan, Cemre Alan, Berkan Sayal, Fatma Kiliç

Bir Egitim Ve Arastirma Hastanesinin Mikobakteriyoloji Laboratuvarinda Direkt Preparat Ve Kültür Sonuçlarinin Karsilastirilmasi

Muhammet Güzel Kurtoglu, Serife Yüksekkaya, Mehmet Özdemir, Bülent Baysal

Bir Üniversite Hastanesinde Çalisan Arastirma Görevlilerinin Is Doyumunun Degerlendirilmesi

Mehmet Uyar, Yusuf Kenan Boyraz, Kübra Gençaga, Tahir Kemal Sahin

Genel Anestezi Altinda Yapilan Dis Tedavilerinin Çocuklarin Yasam Kalitesi Üzerine Etkisi

Emre Korkut, Onur Gezgin, Hazal Özer, Raif Alan, Yagmur Sener

Tip Fakültesi Ögrencilerinin Anatomi Pratik Derslerinde Kullanilan Pratik Ders Slaytlari Hakkindaki Görüsleri

Mustafa Büyükmumcu, Anil Didem Aydin, Döndü Akin, Mehmet Tugrul Yilmaz, Abdurrahman Said Bodur

Hemodiyaliz Hastalarinda Hemostatik Sistemin Arteriyovenöz Fistül Trombozu Yönünden Incelenmesi

Erhan Agca, Yunus Erdem

Yenidoganlarda Direkt Coombs Test Pozitifliginin Degerlendirilmesi

Zehra Karatas, Mehmet Arif Aksit, Neslihan Tekin

Akut Romatizmal Ates Tanisi Konulan Hastalarin Klinik özellikleri Ve Ekokardiyografik Bulgulari

Isa Yilmaz, Osman Güvenç, Fatma Hilal Yilmaz, Derya Çimen, Derya Arslan, Bülent Oran

Sezaryen Dogum Yapan Kadinlarin Dogum Yöntemleri Hakkinda Düsünceleri Ve Aldiklari Bakim Memnuniyeti

Emre Yanikkerem, Asli Göker, Nicole Piro

Primer Enürezis Nokturnali Çocuklarin Babalarinda Depresyon indeksi: Buz Daginin Ihmal Edilen Kismi

Yigit Akin, Osman Köse, Hakan Gülmez, Çagla Serpil Dogan, Murat Uçar, Sacit Nuri Görgel, Yüksel Yilmaz, Ercan Yeni

Içme Suyu Iz Element Düzeylerinin Çocuklarin Vücut kompozisyonlariyla Korelasyonu

Ihsan Çetin, Mahmut Tahir Nalbantçilar, Birsen Yilmaz, Kezban Tosun, Aydan Nazik

Laparoskopi Ile Tedavi Edilen Ektopik Gebeliklerin Degerlendirilmesi

Osman Balci, Alaa S. Mahmoud, Metin Çapar

Femur Basi Avasküler Nekrozunda Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Ve Enoksaparinin Kisa Dönem Etkilerinin Arastirilmasi

Abdullah Arslan, Fatih Dikici, Sevim Purisa, Vakur Olgaç, Salih Aydin

Ankilozan Spondilit Hastalarinin Serum Oksidanantioksidan Seviyeleri

Volkan Kocabas, Hilal Kocabas, Mustafa Kemal Basarali, Ilhan Sezer, Cahit Kaçar, Sadik Büyükbas

Kocaeli Bölgesinde Yasayan Gebe Kadinlarda Hepatit B Ve C Seropozitiflik Oranlari

Bülent Çakmak, Ahmet Karatas

Okul Çagi Çocuklarda Femur Cisim Kiriklarinin Tedavisi: Pelvipedal alçi Yada Titanyum Elastik Çivi Tespiti

Ismail Hakki Korucu, Faik Türkmen, Erdinç Acar, Veysel Basbug, Fahri Yurtgün, Serdar Toker

Çoçuklarda Üç Yillik Transtelefonik Elektrokardiyografi Deneyimi

Birsen Uçar, Zehra Karatas, Zübeyir Kiliç

Isotretinoin Tedavisi Alan Akne Vulgaris Hastalarinda yasam Kalitesi Ölçümü

Cahit Yavuz

Açik Açili Glokomda Trabekülektomi Ameliyati Öncesi Ve Sonrasi Gözün Hemodinamigindeki Degisikliklerin Renkli Doppler Ultrasonografi Ile Incelenmesi

Yasar Sakarya, Nevbahar Tamçelik, Canan Akman

Bir Melanoma Taklitçisi Olarak MavI-Beyaz Varyant Bazal Hücreli Karsinoma: Dermoskopik Analiz

Ömer Faruk Elmas

Atopik Dermatitli Hastalarda Deri Prick Test Ve Spesifik Ige Sonuçlarinin Degerlendirilmesi

Aysegül Baykan, Ali Balevi, Sükrü Balevi

Androgenetik Alopesi Tedavisinde Otolog Prp Uygulanan Hastalarda Hiperaljezi Gelisimi

Mehmet Emin Cem Yildirim, Bilsev Ince, Orkun Uyanik, Mehmet Ihsan Okur, Mehmet Dadaci

Karpal Tünel Sendromu Cerrahi Zamanlamasinda Emg’nin Rolü

Bilsev Ince, Zikrullah Baycar, Tahsin Sami Çolak, Mehmet Emin Cem Yildirim, Mehmet Dadaci, Mehmet Uyar, Ismail Hakki Korucu

Deneysel Sepsis Modelinde OksidaN-Antioksidan Sistem Ve Akciger Histopatolojisi Üzerine Oktreotid’in Doza Bagimli Etkileri

Abdüsselam Seydanoglu, Mehmet Gül, Sami Erdem, Baser Cander, Murat Ayan, Hatice Toy, Metin Bircan, Abdullah Sadik Girisgin

Kütahya Ilindeki Postmenopozal Kadinlarda Çesitli Risk Faktörleri Ile Kemik Mineral Yogunlugu Arasindaki Iliski

Halil Kunt, Hayri Dayioglu, Muhammed Kasim Çayci

Radyasyona Bagli Tükürük Bezi Hasarinin Önlenmesinde Çinko Sülfat Ve Amifostin Etkisi

Meryem Aktan, Mustafa Vecdi Ertekin, Ebru Örsal, Hilal Kiziltunç Özmen

Multipl Miyelom Patogenezinde Puma Ve P53‘ Ün Öneminin Degerlendirilmesi

Ismail Baloglu, Aynur Ugur Bilgin

Nöroloji Yogun Bakim Ünitesinde Basi Yara Insidansi Ve Risk Faktörleri

Osman Serhat Tokgöz, Orhan Demir

Yürüyüs Ve Kosu Aktiviteleri Süresince Yag Ve Karbonhidrat Oksidasyonundaki Degisimler

Sükrü Serdar Balci, Nilsel Okudan, Hamdi Pepe, Serkan Revan, Hakki Gökbel, Muaz Belviranli, Hasan Akkus

Cama Yumruk Atmaya Bagli Üst Ekstremite Hasarlari

Celalettin Sever, Yalçin Külahçi, Cihan Sahin

Meme Kanseri Verisinde Apriori Algoritmasi Ile kural Çikarma

Adnan Karaibrahimoglu, Asir Genç

Ketem’e Basvuran Kadinlarda Meme Sikâyetlerinin Degerlendirilmesi

Mehmet Ali Eryilmaz, Said Bodur, Seher Civcik, Yasemin Durduran

Sternum Ayrismasi Gelisen Hastalarda Alternatif Kapama Yöntemleri: Sternal Kelepçe Ve Titanyum Sternal Plak Fiksasyon Yöntemlerinin Artilari, Eksileri

Ömer Tanyeli

Gastrointestinal Stromal Tümörlerin Histopatolojik Ve Immünhistokimyasal Özellikleri

Siddika Findik, Hasan Esen, Pembe Oltulu, Fahriye Kilinç, Zeliha Çelik

Saç Ve Plazma Selenyum Seviyelerinin Angiografik Ciddi Koroner Arter Hastaligi Ile Iliskisi

Aysun Çetin, Ismail Koçyigit, Ömer Sahin, Deniz Elçik, Fatma Kiliç, Fatih Koç, Nihat Kalay, Mehmet Güngör Kaya

Hipertansiyon Ve Diabetes Mellitus’da Bazal Gangliyon ve Talamus Diffüzyon Mr Bulgulari

Törel Ogur, Zeynep Ilerisoy Yakut, Mehmet Akif Teber, Esra Soyer Güldogan, Leyla Ince, Aynur Turan, Aydin Kurt

Brucella Spp Ve Diger Gram Negatif Bakterilerde C-Reaktif Protein Ve prokalsitonin Degerlerinin Karsilastirilmasi

Muhammet Güzel Kurtoglu, Meral Kaya, Aysegül Opus, Serife Yüksekkaya, Asuman Güzelant

Ultrasonografik Servikal Uzunluk Ölçümünün Asemptomatik Kadinlarda Preterm Dogumu Tahmin Etmedeki Rolü Nedir?

Deniz Hizli, Saynur Sarici Yilmaz, Serdar Yalvaç, Ömer Kandemir

Mezenterik Kist; 17 Olgunun Analizi

Ebubekir Gündes, Murat Çakir, Ahmet Tekin, Halil Ibrahim Tasci, Celalettin Vatansev

Ortalama Trombosit Hacminin Diyabet komplikasyonlarini Öngörmede Rolü

Atilla Biyik, Cevdet Duran, Samil Ecirli, Orkide Kutlu

Keratokonus Progresyonunun Önlenmesinde Korneal Kollajen Çapraz Baglama Tedavisinin Etkinligi

Sibel Inan, Ersan Çetinkaya, Resat Duman, Bünyamin Kutluksaman, Mustafa Dogan, Güliz Fatma Yavas

Hastanemizdeki Böbrek Tümörlerinin Dagilimi, Patolojik Evre, Nükleer Derece Ve Tümör Çapi Ile Iliskisi: 140 Olgunun Analizi

Sirin Küçük, Nusret Akpolat

Akne Vulgarisli Hastalarda Sistemik Izotretinoin’in Oküler Yan Etkilerinin Arastirilmasi

Demet Ersivri, Sevil Alan, Erol Çenesizoglu

128 Kesitli Bilgisayarli Tomografinin Ciddi Koroner Arter Hastaliginin Tespitinde Tanisal Degeri

Yüksel Çiçek, Murtaza Emre Durakoglugil, Sinan Altan Kocaman, Turan Erdogan, Mustafa Özates, Sedat Bozkurt, Mustafa Çetin, Aytun Çanga, Ömer Satiroglu

Parotis Kitlelerinin Tanisinda Ve Tedavinin Planlanmasinda Görüntüleme Tetkiklerinin Yeri

Fahri Halit Besir, Hüseyin Yaman, Nihal Alkan, Abdullah Belada

1996-2003 Yillari Arasinda Yatirilarak Tetkik Edilen 539 anemili Hastanin Degerlendirilmesi

Ayse Gülhan Kanat Ünlüer, Samil Ecirli

Endoskopik Retrograt Kolanjiopankreatikografi deneyimlerimiz

Fahrettin Acar, Mustafa Sahin, Hüseyin Yilmaz, Hüsnü Alptekin, Mehmet Ertugrul Kafali, Ilhan Ece

Kutanöz Skuamöz Hücreli Karsinomda Yüksek Risk Faktörleri Ve Sentinel Lenf Nodu Biopsisi: Rekürrens

Pembe Oltulu, Bilsev Ince, Nazli Türk, Mehmet Uyar, Fahriye Kilinç

Travma Sonrasinda Kortikosteroid Tedavisi Gören Hastalarda Gelisen Kutanöz Mukormikoz Olgularinda Tedavi

Mustafa Kürsat Evrenos, Merve Özkaya Ünsal

Acil Kritik Yogun Bakimda Yatan Hastalarin Incelenmesi

Evre Yilmaz, Selda Arslan

Acil Servise Suur Degisikligi Ile Basvuran Hastalarin Infrascanner Cihazi Ile Degerlendirilmesi

Basar Cander, Birsen Ertekin, Zerrin Defne Dündar, Tarik Acar, Izzettin Ertas, Feridun Koyuncu, Mehmet Okumus, Metin Bircan

Riskli Gebeliklerde Fetal Ekokardiyografide Tespit Edilen yapisal Kalp Hastaliklarinin Dagilimi

Hayrullah Alp, Sevim Karaarslan, Tamer Baysal, Rengin Karatayli, Birgül Varan

Saglik Kurulu Raporlarina Göre Diyarbakir Bölgesindeki görme Kaybinin Sebepleri

Muhammed Sahin, Harun Yüksel, Alparslan Sahin, Abdullah Kürsat Cingü, Fatih Mehmet Türkçü, Yasin Çinar, Zeynep Gürsel Özkurt, Ahmet Yilmaz

Servikal Trakeal Yaralanmalar 6 Olgu Nedeniyle Deneyimlerimiz

Murat Öncel, Yüksel Dereli, Güven Sadi Sunam

Diyaliz Öncesi Nefrolojik Takibin Hemodiyalize Baslayan Hastalarda Morbidite Açisindan Yeri Ve Önemi

Erhan Agca, Siren Sezer

Toplumun 0-1 Yas Çocuk Asilamalarinda Ulusal Takvime Uyum Durumu Ve Zaman Içindeki Degisimi (1997-2007)

Said Bodur

Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Idrar Yolu Enfeksiyonlarinin Degerlendirilmesi

Selma Güler, Mustafa Haki Sucakli, Orçun Altunören, Ömer Faruk Kökoglu, Hasan Uçmak, Seyyit Kus, Ekrem Dogan, Gözde Yildirim Çetin, Hayriye Sayarlioglu

Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Poliklinigine Basvuran Hastalarda Tani Dagilimlari

Serhat Türkoglu

Gögüs Hastaliklari Poliklinigine Gögüs Agrisi Ile basvuran Hastalarin Tanisal Dagilimi

Ibrahim Koç, Yusuf Dogan, Serdar Dogan, Selçuk Köker, Aysen Dökme, Abdülaziz Kaya

Pilonidal Hastaligin Toplumda Görülme Sikligi, Yasa Ve Cinsiyete Göre Dagilimi (erken Sonuçlarimiz)

Ahmet Okus, Ömer Karahan, Mehmet Ali Eryilmaz, Abdülhalim S. ay, Baris Sevinç, Nergis Aksoy, Said Bodur, A. Hakan Halici

Yenidogan Isitme Tarama Sonuçlarimiz

Mithat Aricigil, Ali Riza Ulutas, Abitter Yücel, Hamdi Arbag

Adneksiyal Torsiyon Nedeniyle Opere Edilen Hastalarda Laparoskopi Ve Laparotominin Karsilastirilmasi

Osman Balci, Mehmet Sait Içen, Alaa S. Mahmoud

Total Laparoskopik Histerektomi Olgularimizin degerlendirilmesi

Osman Balci

Ilk Trimester Gebelerde Toksoplazma, Rubella, Cmv, hbv, Antihbs, Hcv, Hiv Seroprevelanslari

Deha Denizhan Keskin, Seda Keskin

Böbrek Kistlerinin Laparoskopik Dekortikasyonunda Ultrasonik Enerji Kullanimi: Etkin Ve Güvenilir Bir Yöntem

Mustafa Okan Istanbulluoglu, Murat Kosan, Tufan Çiçek, Bülent Öztürk, Hakan Özkardes

Brusellozis’in Tanisinda Brucellacapt’in Diger Serolojik Testler Ile Karsilastirilmasi

Asuman Güzelant, Muhammet Güzel Kurtoglu, Meral Kaya, Recep Kesli, Yüksel Terzi, Bülent Baysal

Ishalli Hastalarda Akut Viral Gastroenterit Etkenlerinin arastirilmasi

Mehmet Özdemir, Mehmet Emin Demircili, Bahadir Feyzioglu, Sibel Yavru, Bülent Baysal

Rokuronyum Enjeksiyon Agrisini Önlemede Difenhidramin Kullanimi

Alper Kiliçaslan, Ahmet Topal, Atilla Erol, Aybars Tavlan

Gebelik Esnasinda Adneksiyal Kitlelere Laparoskopik Yaklasim

Osman Balci, Metin Çapar

Psöriyazisli Hastalarda Helikobakter Pylori Enfeksiyonu Sikligi Ve Hastalik Aktivitesi Arasindaki Iliski

Özlem Ekiz, Filiz Canpolat, Fuat Ekiz, Ilhami Yüksel, Sahin Çoban, Ömer Basar, Elife Erarslan, Osman Yüksel

Maternal Serum Progesteron Düzeyinin Preterm Dogumu Öngörmede Rolü

Yeliz Senal, Orhan Gelisen, Metin Altay, Burak Karadag

Kronik Effüzyonlu Otitis Mediali Olgularda Orta Kulak Sivisinin Bakteriyolojik Analizi

Bahar Keles, Kayhan Öztürk, Hamdi Arbag, Bedri Özer

Mide Ve Kolorektal Kanserli Hastalarda Chitin’in Böbrek Ve Karaciger Fonksiyonlarina Etkisi

Mehmet Ertugrul Kafali, Hüsnü Alptekin, Hüsamettin Vatansev, Fahrettin Acar, Hüseyin Yilmaz

Taskirma Için Spinal Anestezi; Hangi Durumlarda Tercih Ediyoruz?

Rafi Dogan, Mustafa Okan Istanbulluoglu, Tufan Çiçek, Cengiz Isbilen, Murat Gönen, Bülent Öztürk

Konvansiyonel Koroner Anjiografide Izole Tek Koroner Arter Anomalisi Sikligi

Nurcan Basar, Ibrahim Akpinar, Osman Turak, Mahmut Mustafa Ulas, Gökhan Lafçi, Özgül Malçok Gürel, Ahmet Isleyen, Aysenur Ekizler, Kumral Çagli, Halil Lütfü Kisacik

Hastaneye Basvuran Malnutrisyonu Ve/veya Tekrarlayan Akciger Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Kistik Fibrozis Sikligi Arastirilmasi

Yasar Cesur, Murat Dogan, Sevil Ari Yuca, Erdal Peker, Mesut Okur, Sinan Akbayram, Sekibe Zehra Dogan

Allerjik Rinit Hayvan Modeli Ve Balin Allerjik Rinit Üzerinde Tedavi Edici Etkisi

Seda Türkoglu Babakurban, Erkan Yurtcu, Selim S Erbek

Dual Mesh Ile Açik Ve Laparoskopik V Entral Insizyonel fitik Onarimi Karsilastirilmasi

Tugrul Çakir, Arif Aslaner, Erdem Can Yardimci, Umut Riza Gündüz, Burhan Mayir, Ugur Dogan, Mehmet Tahir Oruç

Uzun Dönem Viskokanalostomi Sonuçlarimiz

Muammer Özçimen, Tekin Yasar, Halil Ibrahim Yener

Hiperkapnik Solunum Yetmezligi Gelisen Koah’li Hastalarda NoN-Invaziv Ventilasyonun Plazma Brain Natriüretik Peptid (bnp) Ve Troponin Üzerine Etkisi

Turgut Teke, Emin Maden, Aysel Kiyici, Durdu Mehmet Yavsan, Hüseyin Çiçek, Kürsat Uzun

Yüksek Gradli Glial Tümörlerde Prognostik Faktörler Ve Tedavi Sonuçlarimiz: Tek Merkez Deneyimi

Meryem Aktan, Gül Kanyilmaz, Berrin Benli Yavuz, Mehmet Koç

Skleral Fiksasyonlu Göz Içi Lensi Implantasyonu Sonuçlarimiz

Alparslan Sahin, Ümit Kamis, Refik Oltulu, Saban Gönül

Dogustan Kalp Hastaligi Bulunan Down Sendromlu Çocuklarda Vücut Isisi

Hayrullah Alp, Sevim Karaarslan, Zehra Karatas, Tamer Baysal, Fatih Sap, Hakan Altin, Ilknur Yavuz

Gebelerin Kan Lenfositlerinde Agnor Ve Mn Degeri Ile anae Ve AcP-Az Pozitivitelerinin Belirlenmesi

Baki Akbulut, Emrah Sur, Dürdane Nil Okur

Canli Vericilerde Renal Arterlerin Digital Subtraksiyon anjiyografi Ile Degerlendirilmesi

Kamil Çira, Kagan Çeken, Mehmet Sedat Durmaz, Hakan Demirtas, Cemil Göya, Cihad Hamidi

Yogun Bakim Ünitesindeyatan Son Dönem Hastalarin Degerlendirilmesi

Levent Kart, Muhammed Emin Akkoyunlu, Yasemin Akkoyunlu, Murat Sezer, Hatice Kutbay Özçelik, Fatmanur Karaköse, Turan Aslan

Kanserli Hastalarda Depresyon Ve Yasam Kalitesini Etkileyen Faktörler

Ruhusen Kutlu, Selma Çivi, Melih Cem Börüban, Ayse Demir

Ikinci Iseme Sistoüretrografisinde Dilate Reflüyü Isaret Eden Parametreler

Ahmet Midhat Elmaci, Muhammet Irfan Donmez

Kan Kültürlerinden Izole Edilen Candida Türlerinin Dagilimi Ve Amfoterisin B Ve Flukonazole In Vitro Duyarliliklari

Mustafa Altay Atalay, Hafize Sav, Gonca Demir, Ayse Nedret Koç