Ebv Infeksiyonu Tanisinda Indirekt Immünoflöresan Ve Elisa Metodlarinin Karsilastirilmasi

Mehmet Özdemir, Mahmut Baykan, Bahadir Feyzioglu

Ortognatik Cerrahide Topikal Ankaferd Blood Stopper® Kullaniminin Perioperatif Kanamaya Etkisinin Arastirilmasi

Selman Hakki Altuntas, Fuat Uslusoy, Gülsah Uslu Yunusoglu, Dudu Dilek Yavuz, Mustafa Asim Aydin

Küçük Hücreli Akciger Kanserli Hastalarimizin Klinik Özellikleri Ve Tedavi Yanitlari; Tek Merkez Deneyimi

Mustafa Karaagaç, Oguzhan Yildiz

Kronik Agri Tedavisinde Bilevel Bilateral Sakral Erektör Spina Plan Blogu: Olgu Sunumu Ve Literatürün Kisa Gözden Geçirilmesi

Alper Kiliçaslan, Feride Karakus, Ruhiye Reisli, Esra Goger

Kafa Travma Modelinde Mannitol Veya Hipertonik Salin Solüsyonlarinin Etkilerinin Karsilastirilmasi

Feride Aygin, Alper Yosunkaya, Aybars Tavlan

Brucella Jel Aglütinasyon Testinin Brusella tanisinda Kullanilan Diger Serolojik Testleri Ile karsilastirilmasi

Meral Kaya, Muhammet Güzel Kurtoglu, Asuman Güzelant, Hülya Iren Güvenç, Habibe Övet, Oya Akkaya, Aysegül Opus, Serife Yüksekkaya, Ayse Ruveyda Ugur, Aysegül Ergün

Çocukluk Çagi Ailevi Akdeniz Atesi Hastalarinda Klinik, laboratuvar, Epidemiyolojik Özellikler Ve Bu Özelliklerin genetik Mutasyonlarla Iliskisi

Özkan Solmaz, Bülent Atas, Adnan Karaibrahimoglu

Tek Ve Çok Kullanimlik Cerrahi Örtülerin Maliyet Analizi

Ruküye Burucu, Saniye Gencer, Nesibe Günay Molu, Deniz Saglam Özdemir

Meme Kanserinde 5 Yillik Tedavi Sonuçlarimiz Ve prognostik Faktörler: Tek Merkez Deneyimi

Gül Kanyilmaz, Meryem Aktan, Berrin Benli Yavuz, Mehmet Koç

Atipik Bronkoskopik Ve Radyolojik Görünümlü Kronik eozinofilik Pnömoni

Celalettin Korkmaz, Ümmüye Biçer, Durdu Mehmet Yavsan, Soner Demirbas, Turgut Teke

Merkezimizde Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Atriyal Septal defekt Hastalari

Osman Güvenç, Derya Çimen, Derya Arslan, Serkan Yildirim, Murat Simsek, Hakan Akbayrak, Mehmet öç, Bülent Oran

Tip 2 Diyabet Tedavisinde Yeni Bir Alternatif: Sodyumglukoz cO-TransporteR-2 Inhibitörleri

Cevdet Duran, Orkide Kutlu

Igdir Devlet Hastanesi Gögüs Hastaliklari Poliklinigine Basvuran Olgularin Sigara Içme Özellikleri

Muhammed Emin Akkoyunlu, Nurettin Günes

Ratlarda Transvers Rektus Abdominis Kas Deri Flep Modelinde Nebivololün Perfüzyona Etkileri

Mehtap Karamese, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savaci

Ailesel Akdeniz Atesi Ve Romatoid Artrit Birlikteligi

Sevket Arslan, Ilknur Albayrak, Fatma Ünsal, Merve Karademirci, Abdülkadir Bastürk, Adem Küçük

Bes Aylik Infantta Suçiçegi Sonrasi Gelisen Ensefalit

Fatmagül Basarslan, Cahide Yilmaz, Murat Tutanç, Vefik Arica, Melek Inci, Vicdan Köksaldi Motor, Hanifi Bayarogullari

Kemik Metastazlarinda Güncel Tedavi Seçenekleri

Eda Yirmibesoglu Erkal, Görkem Aksu

Trombotik Trombositopenik Purpura Tanili Hastalarda terapötik Plazma Degisimi: Tek Merkez Deneyimi

Aynur Ugur Bilgin, Mehmet Ali Karaselek, Kazim Çamli

Tip 2 Diyabet Tedavisinde Gliminler

Murat Bas, Cevdet Duran

Klinigimizde Gerçeklestirilen Histerektomi Olgularinin Klinik Ve Demografik Özelliklerinin Degerlendirilmesi

Aybike Tazegül, Ali Acar

Özofagus Atrezili Olgularla Ilgili 20 Yillik Deneyim (1991-2010)

Aytekin Bilirim, Müslim Yurtçu, Engin Günel, Adnan Abasiyanik

Spinal Anestezide Levobupivakain Ve Fentanilin Farkli Enjeksiyon Hizlarinin Karsilastirilmasi

Sevtap Darçin, Hale Borazan, Seref Otelcioglu

Ntratorasik Mermi Çekirdeginin Geç Dönem Komplikasyonu

Isa Döngel, Mehmet Bayram, Hakan Imamoglu, Salih Yildirim

Rotavirus Enfeksiyonu Sonrasi Sekonder Bakteriyemi

Tugba Güler, Soner Sertan Kara, Ali Fettah, Özde Nisa Türkkan

Dokuz Yasinda Bir Anca Iliskili Vaskülit

Ahmet Midhat Elmaci, Selver Özekinci, Ahmet Baran

Pulmoner Embolinin Tetikledigi Miyokardiyal Iskemi Üzerine Koroner Yavas Akimin Etkisi: St Elevasyonlu Pulmoner Emboli

Mehmet Kayrak, Muhammet Ali Ari, Yusuf Izzettin Alihanoglu, Mehmet Yazici, Kurtulus Özdemir

Faktör 7 Eksikligi Saptanan Ve Daha Önce Vajinal Dogum öyküsü Olan Miadinda Bir Gebenin Yönetimi

Osman Balci, Adeviye Elçi

Atesli Silah Yaralanmasinda Sira Disi Rastlantilar: 2 Olgu Sunumu

Halil Ibrahim Tasci, Tevfik Küçükkartallar, Mehmet Aykut Yildirim

Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanisi

Evrim Çakir

Pediatrik Onkoloji Hastalarinda Dental Yaklasim

Emre Korkut, Alparslan Esen, Fatma Demiray, Yagmur Sener

Yenidoganlarda Antifungal Ilaç Kullanimi

Selvi Gülasi, Ümit Çelik

Gögüs Hastaliklari Kliniginde Mortalite Nedenleri

Cengizhan Sezgi, Abdurrahman Abakay, Abdullah Çetin Tanrikulu, Hadice Selimoglu Sen, Ali Ihsan Çalkanat, Abdurrahman Senyigit

Kandida Türlerinin Tanimlanmasinda Corn Meal agar, Candida Id2 Kromojenik Besiyeri Ve Api 32 Idc performansinin Degerlendirilmesi

Bahadir Feyzioglu, Metin Dogan, Mehmet Özdemir, Mahmut Baykan, Bülent Baysal

Psikososyal Travma Tarafindan Tetiklenen Koroner Arter spazminin Yol Açtigi Akut Miyokard Enfarktüsü

Mehmet Tekinalp, Hakan Akilli, Yusuf Izzettin Alihanoglu, Kurtulus Özdemir

Hiv Pozitif Bireylerden Izole Edilen Candida Albicans suslarinin In Vitro Hemolitik Aktivitesi

Emel Uzunoglu Karagöz, Istar Dolapçi, Esra Koyuncu, Alper Tekeli

Üst Kol Inceltilmesinde Ultrasonik Liposaksin ile Konvansiyonel Liposaksinin Etkinliklerinin karsilastirilmasi

Bilsev Ince, Pembe Oltulu, Mehmet Emin Cem Yildirim, Mehmet Dadaci, Mehmet Uyar, Recep Aydin

Kriptojenik Organize Pnömoni

Celalettin Korkmaz, Turgut Teke, Resul Altuntas, Durdu Mehmet Yavsan, Soner Demirbas, Pinar Dogan

Multipl Miyelom Hastalarinda Nefropati Sikligi: Tek merkez Deneyimi

Bülent Savut, Ismail Baloglu, Halil Zeki Tonbul, Nedim Yilmaz Selçuk, Kültigin Türkmen

Süt Çocuklugunda Bagirsak Tikanikliginin Seyrek görülen Bir Nedeni: Primer Bagirsak Tüberkülozu

Veli Avci, Mehmet Melek, Salim Bilici, Perihan Tunçdemir, Deniz Yilmaz

Brusellozda Akciger Tutulumu

Erdal Peker, Murat Dogan, Sinan Akbayram, Selçuk Bektas, A. Faik Öner

Konya Bölgesinde Insanlarda KiriM-Kongo Kanamali atesi Seroprevalansinin Arastirilmasi

Mehmet Özdemir, Oguzhan Avci, Ugur Tüzüner, Oya Bulut, Sibel Yavru, Bülent Baysal

Konya Numune Hastanesi’nde Açik Kalp Cerrahisi: Ilk 550 Vakanin Degerlendirilmesi

Yüksel Dereli, Ramis Özdemir, Nihan Kayalar, Musa Agris, Kemalettin Hosgör, Ali Suat Özdis

Bir Egitim Ve Arastirma Hastanesinin Mikobakteriyoloji Laboratuvarinda Direkt Preparat Ve Kültür Sonuçlarinin Karsilastirilmasi

Muhammet Güzel Kurtoglu, Serife Yüksekkaya, Mehmet Özdemir, Bülent Baysal

Genel Anestezi Altinda Yapilan Dis Tedavilerinin Çocuklarin Yasam Kalitesi Üzerine Etkisi

Emre Korkut, Onur Gezgin, Hazal Özer, Raif Alan, Yagmur Sener

Akut Romatizmal Ates Tanisi Konulan Hastalarin Klinik özellikleri Ve Ekokardiyografik Bulgulari

Isa Yilmaz, Osman Güvenç, Fatma Hilal Yilmaz, Derya Çimen, Derya Arslan, Bülent Oran

Güvercin Besleyicisi Hastaligi

Ersin Sükrü Erden, Nebihe Isaogullari, Mesut Demirköse, Ramazan Davran

Basariyla Gerçeklestirilen Bir Transjuguler Intrahepatik Portosistemik Sant Olgusu

Tuba Berra Saritas, Mehmet Asil, Osman Koç

Diabetik Hastada Posterior Mediasten Yerlesimli ekstraplevral Abse

Murat Öncel, Yüksel Dereli, Güven Sadi Sunam

Nedeni Bilinmeyen Atesin Nadir Bir Nedeni: MtfhR-C677t Gen Polimorfizminin Eslik Ettigi Portal Ven Trombozu

Ramazan Büyükkaya, Ibak Gönen, Ayla Büyükkaya, Kürsat Oguz Yaykasli, Fahri Halit Besir, Beyhan Öztürk, Davut Özdemir

Akut Myeloid Lösemide Nadir Sitogenetik Anomali: del11q(13)

Emine Göktas, Aysegül Zamani, Aynur Ugur Bilgin, Mahmut Selman Yildirim

Renal Transplantasyon Sonrasi Pyonefroz Nedeniyle Yapilan Bilateral Nativ Nefrektomi

Mehmet Erikoglu, Gürcan Simsek, Sakir Tavli

Yürüyüs Ve Kosu Aktiviteleri Süresince Yag Ve Karbonhidrat Oksidasyonundaki Degisimler

Sükrü Serdar Balci, Nilsel Okudan, Hamdi Pepe, Serkan Revan, Hakki Gökbel, Muaz Belviranli, Hasan Akkus

Sydenham Kore

Haluk Gümüs, Meltem Gümüs

Ketem’e Basvuran Kadinlarda Meme Sikâyetlerinin Degerlendirilmesi

Mehmet Ali Eryilmaz, Said Bodur, Seher Civcik, Yasemin Durduran

Kikuchi Lenfadeniti. Bir Olgu Sunumu Ve Türkiye’den Bildirilmis Olgularin Degerlendirmesi.

Halil Kiyici, Erdal Karagülle, Eda Ermisler

Sternum Ayrismasi Gelisen Hastalarda Alternatif Kapama Yöntemleri: Sternal Kelepçe Ve Titanyum Sternal Plak Fiksasyon Yöntemlerinin Artilari, Eksileri

Ömer Tanyeli

Gastrointestinal Stromal Tümörlerin Histopatolojik Ve Immünhistokimyasal Özellikleri

Siddika Findik, Hasan Esen, Pembe Oltulu, Fahriye Kilinç, Zeliha Çelik

Böbrek Nakilli Hastalarda Anestezi Yönetimi

Inci Kara, Gülperi Çelik

Ortalama Trombosit Hacminin Diyabet komplikasyonlarini Öngörmede Rolü

Atilla Biyik, Cevdet Duran, Samil Ecirli, Orkide Kutlu

Intrauterin Dönemde Mri Ile Tespit Edilen Fetal Germinal Matrix Kanamasi

Suna Özdemir, Osman Balci, Halime Göktepe, Ismet Tolu

Kutanöz Skuamöz Hücreli Karsinomda Yüksek Risk Faktörleri Ve Sentinel Lenf Nodu Biopsisi: Rekürrens

Pembe Oltulu, Bilsev Ince, Nazli Türk, Mehmet Uyar, Fahriye Kilinç

Bipolar Bozuklukta Obsesif Kompulsif Bozukluk Birlikteligi

Bilge Burçak Annagür

Acil Kritik Yogun Bakimda Yatan Hastalarin Incelenmesi

Evre Yilmaz, Selda Arslan

Servikal Trakeal Yaralanmalar 6 Olgu Nedeniyle Deneyimlerimiz

Murat Öncel, Yüksel Dereli, Güven Sadi Sunam

Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Idrar Yolu Enfeksiyonlarinin Degerlendirilmesi

Selma Güler, Mustafa Haki Sucakli, Orçun Altunören, Ömer Faruk Kökoglu, Hasan Uçmak, Seyyit Kus, Ekrem Dogan, Gözde Yildirim Çetin, Hayriye Sayarlioglu

Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Poliklinigine Basvuran Hastalarda Tani Dagilimlari

Serhat Türkoglu

Multisistemik Langerhans Hücreli Histiyositozis Hastaliginda Bt Ve Mr Bulgulari

Özlem Düzenli, Ganime Dilek Emlik, Demet Kiresi

Total Laparoskopik Histerektomi Olgularimizin degerlendirilmesi

Osman Balci

Ilk Trimester Gebelerde Toksoplazma, Rubella, Cmv, hbv, Antihbs, Hcv, Hiv Seroprevelanslari

Deha Denizhan Keskin, Seda Keskin

Brusellozis’in Tanisinda Brucellacapt’in Diger Serolojik Testler Ile Karsilastirilmasi

Asuman Güzelant, Muhammet Güzel Kurtoglu, Meral Kaya, Recep Kesli, Yüksel Terzi, Bülent Baysal

Postpartum Hemorajinin Yönetiminde Kanit Temelli Yaklasimlar

Özlem Güner, Gül Ertem

Dual Mesh Ile Açik Ve Laparoskopik V Entral Insizyonel fitik Onarimi Karsilastirilmasi

Tugrul Çakir, Arif Aslaner, Erdem Can Yardimci, Umut Riza Gündüz, Burhan Mayir, Ugur Dogan, Mehmet Tahir Oruç

Scheuermann Kifozu

Baris Özöner, Mehmet Çetinkaya, Rakesh Dhokia

Yüksek Gradli Glial Tümörlerde Prognostik Faktörler Ve Tedavi Sonuçlarimiz: Tek Merkez Deneyimi

Meryem Aktan, Gül Kanyilmaz, Berrin Benli Yavuz, Mehmet Koç

Skleral Fiksasyonlu Göz Içi Lensi Implantasyonu Sonuçlarimiz

Alparslan Sahin, Ümit Kamis, Refik Oltulu, Saban Gönül

Embryo Transfer Tekniginde Kanita Dayali Yaklasim

Mehmet Sakinci, Cihangir Mutlu Ercan

Dogustan Kalp Hastaligi Bulunan Down Sendromlu Çocuklarda Vücut Isisi

Hayrullah Alp, Sevim Karaarslan, Zehra Karatas, Tamer Baysal, Fatih Sap, Hakan Altin, Ilknur Yavuz

Gebelerin Kan Lenfositlerinde Agnor Ve Mn Degeri Ile anae Ve AcP-Az Pozitivitelerinin Belirlenmesi

Baki Akbulut, Emrah Sur, Dürdane Nil Okur

Canli Vericilerde Renal Arterlerin Digital Subtraksiyon anjiyografi Ile Degerlendirilmesi

Kamil Çira, Kagan Çeken, Mehmet Sedat Durmaz, Hakan Demirtas, Cemil Göya, Cihad Hamidi

Kan Kültürlerinden Izole Edilen Candida Türlerinin Dagilimi Ve Amfoterisin B Ve Flukonazole In Vitro Duyarliliklari

Mustafa Altay Atalay, Hafize Sav, Gonca Demir, Ayse Nedret Koç

Ortopedik Cerrahide Intraoperatif Masif Pulmoner Emboli

Ömer Faruk Erkoçak, Rabia Erkoçak, Inci Kara, Hakan Zor

Aile Planlamasi: Geleneksel Ve Modern Yöntemler

Deha Denizhan Keskin, Seda Keskin

Saglik Bilgisi Dersi Veren Ögretmenlerin Saglik Bilgi Düzeyinin Degerlendirilmesi

Said Bodur, Yasemin Durduran, Hasan Küçükkendirci

Boyun Yerlesimli Castleman Hastaligi

Hüseyin Yaman, Nihal Alkan, Ümran Yildirim, Fahri Halit Besir, Süleyman Yilmaz

Hiperemezis Gravidarumlu Hastalarda Anksiyete Ve Depresyon Test Skorlari

Esin Kasap

Gebelikte Rekürren Trombotik Trombositopenik Purpura

Osman Balci, Fatma Yazici, Alaa S. Mahmoud, Ali Acar

Konjonktival Lezyonlarin Histopatolojik Analizi: 10 Yillik Deneyim

Siddika Findik, Nazli Türk, Selman Belviranli, Pembe Oltulu, Fahriye Kilinç, Mehmet Uyar

Gögüs Agrisi Olan 441 Çocuk Hastanin Degerlendirilmesi

Osman Güvenç, Fatma Kaya, Derya Arslan, Derya Çimen, Bülent Oran

Ventilatör Iliskili Pnömoniden Korunma

Alper Yosunkaya

Brakiyal Pleksus Felci Olan Çocuklarda “brachial Plexus Outcome MeasurE-Brakial Pleksus Sonuç Ölçümü”nün Gözlemciler Arasi Güvenilirligi

Zeynep Hosbay, Safiye Özkan, Müberra Tanriverdi, Atakan Aydin

Febril Konvülziyonla Hastaneye Yatirilan Çocuklarin Klinik Özellikleri

Tamer Çelik, Remziye Eke, Ümit Çelik

Sakroiliak Eklem Tutulumu Ile Seyreden Alkalen Fosfatazin Normal Oldugu Bir Paget Hastasi

Yunus Ugan, Mehmet Sahin, Sevket Ercan Tunç, Ismail Hakki Ersoy, Banu Kale Köroglu, Irem Ari

Kolorektal Kanserde Genetik Ve Etyolojik Faktörler

Murat Büyükdogan

Neutrophil Erythrophagocytosis And Neutrophil Erythrocyte Rosetting In Paroxysmal Cold Haemoglobinur

Krishnappa Amita, Shivashankar Vijay Shankar, Mallika Rajshekar Kalmood, Channagangappa Shimoga Indira

Kirsehir Bölgesinde Bruselloz Seroprevalansi Ve Tanida Serolojik Ve Biyokimyasal Testlerin Yeri

Tülin Demir, Bagnu Orhan

Konya Bölgesinde Evlilik Çagindaki Kadinlarda Rubella igg Pozitifliginin Degerlendirilmesi

Serife Yüksekkaya, Hatice Türk Dagi, Fatma Kalem

Pulmoner Kapak Yoklugu Sendromu: Yenidogan Vaka Takdimi

Zehra Karatas, Tamer Baysal, Fatih Sap, Hayrullah Alp, Hakan Altin, Sevim Karaaslan

Pankreas Yaralanmalari

Rahmi Kaya, Adnan Özpek, Ismail Kabak, Süleyman Kalcan, Koray Kosmaz, Orhan Alimoglu

Farkli Klinik Bulgularla Basvuran Eriskin Still Hastaligi

Yunus Ugan, Mehmet Sahin, Sevket Ercan Tunç, Onur Kaya, Füsun Zeynep Akçam, Bülent Kaya, Ali Kutlucan

Nadir Görülen Bir Özefageal Tüberküloz Olgusu

Hatice Kutbay Özçelik, Sibel Yurt, Gülsah Günlüoglu, Turan Aslan, Murat Sezer, Filiz Kosar

Bir Çocuk Olgu Nedeniyle Döngüsel Kusma Sendromu

Sabri Hergüner, Erdinç Çiçek, Fatih Kayhan, Arzu Hergüner

Nazolabial Kistte Tirozin Kristalleri - Sitolojide Tani Konulan Ilginç Bir Görünüm

Vijay Shankar S, Mg Abhishek, M Sanjay, K Amita

Preterm Erken Membran Rüptüründe Pulmoner Tromboemboli

Kazim Gezginç, Fatma Yazici, Refika Selimoglu

Tükrük Bezi Tümörleri: 110 Olgunun Histopatolojik Analizi

Yavuz Atar, Ilhan Topaloglu, Abdullah Onur Göksel

Trakea Bronsiyal Yabanci Cisim Aspirasyonlarina Güncel Yaklasim

Mehmet Muharrem Erol, Halil Çiftçi, Isa Döngel

Ürolojik Cerrahiye Alinacak Hastalarda Operasyon Öncesi HbS-Ag, AntI-Hcv Ve AntI-Hiv Pozitiflik Oranlarinin Degerlendirilmesi

Tülin Demir, Mustafa Gürkan Yenice, Kubilay Sarikaya

Sperm Hazirlama Tekniklerinin Fertilizasyon Sonuçlari Üzerine Etkileri

Tahsin Murad Aktan, Gökhan Cüce, Selçuk Duman, Emine Aksoy, Hüseyin Görkemli

Tekrarlayan Dozlarda Aktif Kömür Tedavisi Sirasinda Gelisen Gastrik Obstrüksiyon

Jale Bengi Çelik, Alper Yosunkaya, Ruhiye Reisli, Inci Kara, Seref Otelcioglu

Travmatik Tekrarlayan Omuz Çikiklarinin Artroskopik Bankart Tamiri Ile Fonksiyonel Sonuçlari

Egemen Altan, Müjdat Adas, Murat Tonbul, Osman Orman

Ketoprofenin Tonsillektomi Sonrasi Kanama Üzerine Etkisi

Duran Karatas

Ailevi Akdeniz Atesine Bagli Çok Nadir Bir Gögüs Agrisi Sebebi; Kostokondrit

Turgut Teke, Kemal Erol, Emin Maden, Ali Salli, Kürsat Uzun

Brusellanin Alisilmamis Bir Sunumu: Pansitopeni

Turgay Ulas, Cemal Bes, Emine Gültürk, Fatma Paksoy, Sadi Kerem Okutur, Mehmet Ali Eren, Fatih Borlu

Brusella Epididimoorsitli 7 Vakanin Degerlendirmesi

Halime Lülleci, Gönül Çiçek Sentürk, Merve Sefa Sayar, Fatma Aybala Altay, Asli Haykir Solay

Otizm Spektrum Bozuklugu Ve Prenatal Risk Faktörleri

Semih Erden, Kevser Nalbant

Rekonstrüktif Cerrahi Ile Tedavi Edilen dev Suprapubik Desmoid Tümör

Murat Akici, Erkan Arslan

Streptococcus Pyogenes Izolatlarinin Seftaroline in Vitro Duyarliligi

Süleyman Durmaz, Firat Zafer Mengeloglu, Tekin Tas, Hayati Günes, Aysegül Çopur Çiçek, Ridvan Güçkan, Esra Durmaz

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco