Oküler Tutulumsuz Behçet Hastalarında Erektil Disfonksiyon İle Makula Ve Radyal Peripapiller Mikrovasküler Yoğunluklar Arasındaki İlişki

Mehmet Fatih Küçük, Ayşe Ayan, Sebahat Yaprak Çetin, Muhammet Kazım Erol

Behçet Hastalığı Ve Amiloidoz Birlikteliği

İlknur Albayrak, Adem Küçük, Sinan Bağçacı, Sami Küçükşen, Recep Tunç

Behçet Hastalarında Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi Sonuçları İle Solunum Fonksiyon Testleri Arasındaki İlişki

Hüseyin Uysal, Şükrü Balevi, Nilsel Okudan

Sistemik Kortikosteroid Kullanımına Bağlı Spontan Aşil Tendon Rüptürü

Mehmet Ali Acar, Ömer Faruk Erkoçak, Hakan Şenaran

Behcet Hastalı(ında Vaskuler Tutulum

Sami Ceran, Cevat Özpınar, Mehmet Yeniterzi, Tahir Yüksek, Güven Sadi Sunam, Saim Açıkgözoğlu, Hasan Solak

Beket Hastalmında Temporo-Mand1buler, Sakro-Ilıad Ve Entesopatik Tutulum

İsmail Şimşek, Saim Açıkgözoğlu, Hüseyin Tol, Şükrü Balevi, Hüseyin Endoğru, Serdar Tarhan

İndeksleme