Çölyak Hastalığına Diyetetik Yaklaşım

Volkan Özkaya, Şebnem Özgen Özkaya

Prediyabet

Evrim Çakır

Onkojenik Retroviruslar

Murat Şevik

Deneysel Serebral İskemi Modelleri

Gökhan Kalaycı, Gönül Gürol, Fatih Ekici

Solid Meme Kitlelerinde Ultrasonografi: Benign Mi, Malign Mi?

Seda Özbek, Ali Sami Kıvrak, Alaaddin Nayman, Hasan Erdoğan, Mesut Sivri

Tip 2 Diyabet Tedavisinde Yeni Bir Alternatif: Sodyumglukoz co-Transporter-2 İnhibitörleri

Cevdet Duran, Orkide Kutlu

Jinekolojik Kanserlerde Fertilite Koruyucu Cerrahi

Kazım Gezginç, Elif Utku Dalkılıç

Diyabetes Mellitusun Mikrovasküler K

Emre Avcı, Erdinç Çakır

Kemik Metastazlarında Güncel Tedavi Seçenekleri

Eda Yirmibeşoğlu Erkal, Görkem Aksu

Tip 2 Diyabet Tedavisinde Gliminler

Murat Baş, Cevdet Duran

Domuz Kaynaklı İnfluenza A (h1n1) Virus Enfeksiyonu : Radyolojik Bakış

Seda Özbek

Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanısı

Evrim Çakır

Pediatrik Onkoloji Hastalarında Dental Yaklaşım

Emre Korkut, Alparslan Esen, Fatma Demiray, Yağmur Şener

Gastrointestinal Görüntülemede Bir Yenilik: Kapsül Endoskopi

Ahmet Tekin, Celalettin Vatansev

Yenidoğanlarda Antifungal İlaç Kullanımı

Selvi Gülaşı, Ümit Çelik

Hepatosellüler Karsinom Tedavisinde Girişimsel Radyolojik Yöntemler

Ahmet Küçükapan, Suat Keskin, Zeynep Keskin, Necdet Poyraz

İnsülin Benzeri Büyüme Faktörleri

Ali Muhtar Tiftik, Esma Öztekin

Erken Membran Rüptürüne Güncel Yaklaşım

Kazım Gezginç, Refika Selimoğlu, Fatma Yazıcı

Karaciğer Hastalıklarında Preoperatif Değerlendirme Ve Anestezi Özellikleri

Cemile Öztin Öğün, Selmin Ökesli, Ateş Duman

Yenidoğanlarda Ağrı Ve Nonfarmakolojik Tedavi

Şaduman Dinçer, Müslim Yurtçu, Engin Günel

Yanıklı Hastada Hemşirelik Bakımının Yönetimi

Nilgün Aksoy

Mehmet Okka

Meram Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimi Ve Bilişimi Anabilim Dalı (tebad) Faaliyetleri: 2011-2012

Nazan Karaoğlu

Gebelikte Beslenmenin Fetal Büyüme Üzerine Etkileri

Hilal Evcil, Mehmet Ali Malas

Obezite Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı

İsmail Otlamaz, İlhan Ece

Diyabetik Hastada İzole Ekstensor Hallusis Kas İnfarktı

Zekeriya Tosun, Adem Özkan, Sadık Şentürk, Zeynep Karaçor Altuntaş, Nedim Savacı

İn Vitro Rat Embriyo Kültürü Ve Uygulama Alanları

Ahmet Kağan Karabulut

Gebelikte Tiroid Hastalıkları

Aybike Tazegül, Bülent Şimşek

Çocuklarda Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen hematolojik Bulgular

Hüseyin Tokgöz, Ümran Çalışkan

Oral Antidiyabetiklerin Kardiyovasküler Etkileri

Ahmet Soylu, Bülent Behlül Altunkeser

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’ında (koah) Palyatif Ve Yaşam Sonu Bakımı

Safiye Özkan

Reprogramming Regulatory T Cells To Promote Tolerance İn Allergic Diseases

Talal Chatila, Amir Massoud

Ev Tozu Akarları

Osman Selçuk Aldemir, Feyzullah Güçlü

Lokal İleri Evre Rektum Kanserinde Pre-Operatif Radyoterapinin Yeri

Gül Kanyılmaz, Meryem Aktan, Berrin Benli Yavuz

Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanın Tedavide kullanımı

Can Demirel, Hafiza Gözen

Alport Sendromu

Ahmet Özel

Multipl Skleroz Ve Kognitif Bozulma

Zehra Akpınar, Zahide Betül Gündüz

Farmakogenetik Yönden Bireyler Arası Farmakokinetik varyasyonlar

Mevra al, Mehmet Kılıç, Ayşe Saide Şahin, Burak Cem Soner

Chemerinin Sağlık Üzerine Etkisi

Fatma Hümeyra Zengin, Efsun Karabudak

D Vitamini Ve D Vitamini Eksikliğinin Sistemik Etkileri

Bilsev İnce, Mehmet Emin Cem Yıldırım, Majid Ismayilzade, Mehmet Dadacı

Kas-İskelet Sistem Uygulamalarında Ultrason Elastografi

Zeynep İlerisoy Yakut, Aynur Turan, Mehmet Akif Teber

Havayolu Anatomisinin Ultrasonografik Olarak İncelenmesi Ve Klinik Kullanımı

Alper Kılıçaslan, Ahmet Topal, Atilla Erol, Funda Gök

Wilm’s Tümöründe Mikro-Rna Ların Önemi

Aylin Orgen Çallı

Renal Transplantasyon Sonrası Görülen Bir Akciğer Tüberkülozu

Mehmet Erikoğlu, İbrahim Güney, Şakir Tavlı, Süleyman Türk

Anti-Vegf Ajanlar Ve Göz Hastalıklarındaki kullanım Alanları

Harun Çakmak, Müjdat Karabulut, Tolga Kocatürk

Gebelikte Laparoskopik Cerrahi

Fedi Ercan, Osman Balcı

Sydenham Kore

Haluk Gümüş, Meltem Gümüş

Gebelikte Matriks Metalloproteinazlar (mmp) Ve Matriks Metalloproteinaz Doku İnhibitörleri (tımp)

Jale Öner, Hakan Öner

Multipl Sklerozun İmmünopatolojisi

Zehra Akpınar, Aysun Hatice Akça

Böbrek Nakilli Hastalarda Anestezi Yönetimi

İnci Kara, Gülperi Çelik

Siyanotik Doğumsal Kalp Hastalıklarında Hematolojik Bulgu Ve Komplikasyonlar

Tamer Baysal, Sevim Karaaslan

Çocuklarda İnmemiş Testis Ve Yeni Tedavi Yaklaşımları

Müslim Yurtçu

Tüberküloz Plörezi Ve Adenozin Deaminaz

Mustafa Kürşat Özvaran, Hacer Okur, Mithat Özgel

Nemlendiriciler

Munise Daye, İnci Mevlitoğlu

Infantil Akalazyada Endoskopik Dilatasyon

Celalettin Vatansev, Adnan Abasıyanık, İlhan Çiftçi, Ahmet Tekin

Postpartum Hemorajinin Yönetiminde Kanıt Temelli Yaklaşımlar

Özlem Güner, Gül Ertem

Kronik Nöromüsküler Hastalıklarda Solunum

Baykal Tülek

Beslenmenın Kanser Üzerıne Etkısı

Ömer Karahan, Yüksel Tatkan, Serdar Yol

Günümüzde Rektum Kanserinde Radyoterapinin Yeri

Güler Yavaş, Çağdaş Yavaş

Erişkin Stili Hastalığı Belirlediğimiz 2 Vakanın Takdimi Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Şamil Ecirli, Ali Borazan, Sefa Yavuz, Ahmet Temizhan, Selda Çam

Scheuermann Kifozu

Barış Özöner, Mehmet Çetinkaya, Rakesh Dhokia

Embryo Transfer Tekniğinde Kanıta Dayalı Yaklaşım

Mehmet Sakıncı, Cihangir Mutlu Ercan

Çocuklarda Mekanik Ventilasyon

Gökhan Kalkan

Multipl Sklerozda Akson Kaybı

Zehra Akpınar, Aysun Hatice Akça

Sars-Cov-2 Enfeksiyonu İle İlişkili Yetişkinlerde Multisistemik İnflamatuar Sendrom (mıs-A); Literatür İncelemesi

Duygu İlke Yıldırım

Dermatologic Emergencies

Selami Aykut Temiz, İlkay Özer, Arzu Ataseven

Lateks Allerjisi

İsmail Reisli, Ruhiye Reisli

Ventilatör İlişkili Pnömoniden Korunma

Alper Yosunkaya

Apoptotik Hücrede Yapısal Değişiklikler Ve Tayin Metodlarının Karşılaştırılması

Hakan Parlakpınar, Mustafa Koç, Ahmet Acet

Nöro-Yoğun Bakımda Beslenme Ve Sağlıkta Yaşam Kalitesi

Osman Serhat Tokgöz, Şerefnur Öztürk

Kolorektal Kanserde Genetik Ve Etyolojik Faktörler

Murat Büyükdoğan

Sitosterolemi (ß-Sitosterolemi)

İdris Mehmetoğlu, Abdullah Sivrikaya

Kronik İnflamatuar Orta Kulak Patolojilerinin Komplikasyonları

Suat Keskin, Zeynep Keskin, Sinan Tan

Fizyoterapide Deney Hayvanlarının Kullanımı

Nadir Tayfun Özcan, Zeliha Başkurt

Annulate Lamella: Yapısı Ve Fonksiyonları

Burcu Gültekin, Aydan Canbilen

Klavuzlar Işığında Anafilaksi

Recep Evcen, Şevket Arslan

Gebelik Döneminde Gebelikle İlişkili Olmayan Akut Karın Nedenleri Ve Tedavileri

Kazım Gezginç, Tuba Korkmaz

Yoğun Bakım Enfeksiyonlarında Tedavi Yaklaşımı

Kürşat Uzun, Mehmet Gök, Turgut Teke

Kornea Endoteli Ve Fakoemülsifikasyon Cerrahisi

Ekrem Kadıoğlu, Şaban Gönül

Epistaksisli Hastaya Klinik Yaklaşım

Köksal Yuca, Mehmet Akif Eryılmaz, Kürşad Yasin Varsak, Hamdi Arbağ

Trakea Bronşiyal Yabancı Cisim Aspirasyonlarına Güncel Yaklaşım

Mehmet Muharrem Erol, Halil Çiftçi, İsa Döngel

Daptomisin; Siklik Lipopeptid Antibiyotiklerin İlk Ve Tek Üyesi

Şua Sümer

Ventrikülo-Peritoneal Şant Kateterinin Anal Migrasyonu

Ahmet Önder Güney, Olcay Eser, Mehmet Erkan Üstün, Ertuğ Özkal

Ailesel Akdeniz Ateşi

İlhan Sezer, Hilal Kocabaş

Bağırsak Mikrobiyatası Vücut Ağırlığını Etkiler Mi?

Büşra Totan, Hilal Yıldıran, Feride Ayyıldız

Serbest Radikaller Ve Deri

Şeniz Ergin, Vahide Baysal

Prematürite Retinopatisi: Güncel Yaklaşım Ve Yeni Açılımlar

Hürkan Kerimoğlu, Banu Turgut Öztürk, Rahmi Örs

Kardiyovasküler Yaşlanma

Mehmet Akif Düzenli, Kadriye Zengin

Gebelikte Travmaya Yaklaşım

Kazım Gezginç, Halime Göktepe

Neonatal Hemokromatozis

Ali Annagür, Hüseyin Altunhan, Rahmi Örs

Diabetik Maküla Ödemi Tedavisinde Selektif Lazer

Sevim Yaman

Sars-Cov-2 İmmunopatogenezi Ve Olası Anti-İnflamatuvar Tedavi Seçenekleri

Özge Atay

Çocuk Ve Ergenlerde Psikofizyolojik Kökenli Psikodermatozlar

Ayhan Bilgiç, Özlem Bilgiç

Melatonin, İmmün Sistem Ve Çinko

Abdulkerim Kasım Baltacı

Astım Patogenezi

İsmail Reisli, Yavuz Köksal

Dermatolojide Plateletten Zengin Plazma Tedavisi

Selami Aykut Temiz, Recep Dursun

Otizm Spektrum Bozukluğu Ve Prenatal Risk Faktörleri

Semih Erden, Kevser Nalbant

Toplum Beslenmesinde Sürdürülebilirlik Ve Çevre

Gülsena Akay, Lütfi Saltuk Demir

Optogenetik Ve Beslenme

Esra Fidan, Işık Solak Görmüş

Prespiyopi Tedavisinde Progressif Gözlükler Ve Kontakt Lensler

Mehmet Okka

Antibiyotiklerin Etkisinin Ultrasonla Güçlendırılmesı

Fuat Yöndemli, Bülent Baysal

Akut Pankreatit

Ayşegül Bükülmez

Spor Hekimliğinde Etik Yaklaşımlar Ve Malpraktis

Sabriye Ercan, Hüseyin Tolga Acar, Berke Aksöz

Yetişkin Yoğun Bakım Ünitelerinde Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarının Önlenmesi: Sistematik Derleme

Aysun Acun, Nurcan Çalışkan

Kanserin Ayırt Edici Özelliklerine Güncel Bakış

Esra Bozgeyik

Derleme Hemodiyaliz İçin Arteria Brakialis Ve Vena Brakialis Arasinda Arterio-Venöz Fistül

Derleme Hemodiyaliz İçin Arteria Brakialis Ve Vena Brakialis Arasinda Arterio-Venöz Fistül

Ali Acar, Recai Gürbüz, Esat M. Arslan, Ercüment Y. Acarer, Şenol Ergüney, Şükrü Çelik

İndeksleme