Çocuklarda İnmemiş Testis Ve Yeni Tedavi Yaklaşımları

Müslim Yurtçu

Skrotal Patolojilerin Ve İnmemiş Testislerin Ultrasonografik Değerlendırilmesi

Saim Açıkgözoğlu, Kemal Ödev, Ali Gökalp, Yener Gültekin, Oktay Işık, Bülent Özdeşlik

İndeksleme