Gebeliğin Akut Yağlı Karaciğer Hastalığı

Osman Balcı, Halime Göktepe, Alaa S. Mahmoud

Sıçanlarda Fruktoz Ve Demir Aracılı Steatohepatit Modeli

Muharrem Keskin

İndeksleme