Kemik Metastazlarında Güncel Tedavi Seçenekleri

Eda Yirmibeşoğlu Erkal, Görkem Aksu

F-18 Fdg-Pet/ct’de Multiple Kemik Metastazını Taklit Eden Benign Bir Patoloji: Brown tm

Özlem Şahin, Ahmet Eren Şen, Zeynep Aydın, Buğra Kaya

İndeksleme