Pelvik Kistik Lezyonların Ayırıcı Tanısında Us, Bt Ve Mrg'nin Pozitif Prediktif Değeri

Saim Açıkgözoğlu, Demet Kıreşi, Kemal Ödev

Asemptomatik Dev Overial Benign Müsinöz Kistadenom

Bartu Badak, Özgür Türk

İndeksleme