Kafa Travma Modelinde Mannitol Veya Hipertonik Salin Solüsyonlarinin Etkilerinin Karsilastirilmasi

Feride Aygin, Alper Yosunkaya, Aybars Tavlan

Saçli Deri Invazyonu Yapan Bir Glioblastoma Multiforme

Sevil Alan, Ethem Göksu, Cumhur Ibrahim Bassorgun, Tanju Uçar

Dexmedetomidinin Intraparankimal Basinç Ve Biyokimyasal Parametrelerle Iliskisi

Aybars Tavlan, Mehmet Erkan Üstün, Alper Yosunkaya, Ahmet ak, Aysel Kiyici, Handan Kozan Bardakçi, Funda Gök

Beyin Ölümü Tanisinda Bilgisayarli Tomografi Anjiyografinin Etkinliginin Degerlendirilmesi

Isil Yurdaisik

Her Epidural Hematom Cerrahi Gerektirir Mi?

Bahattin Çelik, Hasan Büyükaslan, Ergün Karavelioglu

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco